ASM, katalog przeglądowy produktów

W katalogu znajdują się informację o:

  • linkowe czujniki położenia POSIWIRE,
  • taśmowe czujniki położenia POSITAPE,
  • magnetostryktywne czujniki położenia POSICHRON,
  • magnetyczne czujniki położenia kątowego POSIROT,
  • MEMS inklinometry POSIITLIT,
  • enkodry POSIROT.

Więcej informacji ASM.

4957
4959

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt