ASM, magnetostryktywne czujniki położenia POSICHRON, katalog produktów

POSICHRON firmy ASM to absolutne, bezdotykowe czujniki położenia. Dzięki swoim zaletom nadają sie do zastosowania w miejscach, gdzie inne czujniki nie dają rady. Różnorodne konstrukcje sondy pomiarowej dają możliwość stosowania w wielu miejsach.

Czujniki POSICHRON składają się z magnestrykcyjnego falowodu oraz z przesuwnego magnesu do określania pozycji. Zasada pomiarowa opiera się na dwóch fizyczych efektach: efekt Wiedemanna i efekt Villari.

Żeby uzyskać efekt Wiedemanna impuls prądowy jest wysłany przez falowód. Impuls prądowy generuje pole magnetyczne w okół falowodu j jeżeli to pole magnetyczne napotka pole magnetyczne z  magnesu trwałego (na elemencie przesuwnym), powstaje fala na nachodzących się polach.

Na końcu czujnika Posichron znajduje się sensor, który wykrywa pojawienie się tej fali.

551

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt