ASM, magnetostryktywne czujniki położenia POSICHRON, katalog produktów

POSICHRON firmy ASM to absolutne, bezdotykowe czujniki położenia. Dzięki swoim zaletom nadają sie do zastosowania w miejscach, gdzie inne czujniki nie dają rady. Różnorodne konstrukcje sondy pomiarowej dają możliwość stosowania w wielu miejsach.

Czujniki POSICHRON składają się z magnestrykcyjnego falowodu oraz z przesuwnego magnesu do określania pozycji. Zasada pomiarowa opiera się na dwóch fizyczych efektach: efekt Wiedemanna i efekt Villari.

Żeby uzyskać efekt Wiedemanna impuls prądowy jest wysłany przez falowód. Impuls prądowy generuje pole magnetyczne w okół falowodu j jeżeli to pole magnetyczne napotka pole magnetyczne z  magnesu trwałego (na elemencie przesuwnym), powstaje fala na nachodzących się polach.

Na końcu czujnika Posichron znajduje się sensor, który wykrywa pojawienie się tej fali.

Więcej informacji ASM.

551

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt