ASM NMG2, system pomiarowy wybiegu pras

Urządzenie pozwalające zmierzyć dobieg prasy, czyli czas zatrzymania od momentu wystawienia sygnału stop (np. po wciśnięciu przycisku STOP-AWARIA). Jest to czynność, którą należy obowiązkowo wykonywać okresowo, jak również niezbędna dla obliczenia odległości w jakiej powinna być zamontowana np. kurtyna świetlna aby spełniała swoje zadanie. Urządzenie to jest zamknięte w walizce, co znacznie ułatwia jego transport. Posiada ono wszystkie niezbędne certyfikaty.

Więcej informacji ASM.

4095

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt