Audyt Lockout Tagout przed wdrożeniem Systemu LOTO

LockOut-TagOut (LOTO) jest to procedura bezpieczeństwa, podejmowana w przypadku gdy są wykonywane prace serwisowe, konserwacyjne (lub inne) w celu wyłączenia maszyny i zabezpieczenia jej przed ponownym uruchomieniem przed zakończeniem prac. Wymaga by źródło zasilania było wyłączone i odizolowane od maszyny przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

140409152455_LockOutTagOOut

Automatech specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów przygotowujących oraz wdrażających systemy Lockout /Tagout w zakładach przemysłowych w Polsce.

Lockout  omawia odłączenie dopływu energii, tworząc stałe przerwanie ciągłości obwodu (poprzez zastosowanie elementu odcinającego), w sposób uniemożliwiający uruchomienie maszyny, dopóki nie zostanie usunięty element odcinający dopływ energii. Dotyczy to wszelkiego typu energii, mogącej potencjalnie być przyczyną wypadku: mechanicznej, chemicznej, elektrycznej, hydraulicznej czy pneumatycznej.

Tagout omawia umieszczenie oznaczeń na blokadzie założonej, w procesie Lockout, na źródło energii. Na takim oznaczeniu muszę znaleźć się informację:

  • cel założenia blokady,
  • o tym, że urządzenie/urządzenia, które zostały odłączone, nie mogą być przywrócone do eksploatacji do czasu zdjęcia blokady.

4257

Rozwiązania, które proponujemy na podstawie wykonanego audytu spełniają międzynarodowe standardy, są zgodne z OSHA ( Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSH Act) oraz Normą EU 89/655 o minimalnych wymogach odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla używania urządzeń roboczych przez pracowników podczas pracy. Polskie i europejskie przepisy nie zobowiązują pracodawcy do stosowania systemu LOTO, jednak zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej (89/655 CEE) pracodawca zobowiązany jest do zabezpieczania źródeł energii.

Systemy LOTO stają się coraz powszechniejsze dzięki globalizacji i wyrównywania standardów bezpieczeństwa w polskich zakładach przemysłowych. Z przyjemnością doradzimy i pomożemy we wdrożeniu systemu w Państwa zakładzie.

Zapraszamy do przesłania zapytania: biuro.warszawa@automatech.pl