Bezpieczeństwo na stanowisku pracy w kontekście Covid-19

Niemal rok temu dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie nasz tryb życia ulegnie diametralnej zmianie. Niezależnie od zmian we wprowadzanych obostrzeniach związanych z COVID-19, niezmiennie jeden aspekt powinien być przez nas nadal kontrolowany czyli BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY.

Wykonywanie obowiązków służbowych, niezależnie od tego, czy pracujemy w zakładzie pracy czy w domu, powinno mieć miejsce w bezpiecznych warunkach zdrowotnych.

Wskazówki do oceny tej sytuacji znajdziesz na przykład na stronie www.pip.gov.pl.

WSKAZÓWKI DLA PRACODAWCÓW

1. PRZYGOTOWANIE OCENY RYZYKA

Należy określić, jaka aktywność zawodowa lub sytuacje mogą powodować przenoszenie się wirusa, przeanalizować, kto może być zagrożony, zdecydować, jak prawdopodobne jest, że ktoś może być narażony, działać w celu usunięcia problematycznych sytuacji, a jeśli nie jest to możliwe, kontrolować ryzyko.

2. ZDYSTANSOWANIE SPOŁECZNE

 1. Tam, gdzie to jest możliwe, należy utrzymywać odległości między stanowiskami pracy 1,5 metra
 2. Określenie zasad korzystania z ciągów komunikacyjnych (m.in. schody, korytarze, windy) np. przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, ograniczenie liczby korzystających z windy w tym samym czasie
 3. Ograniczenie liczby osób przebywających równocześnie:
  • na terenie zakładu pracy – wskazane jest wprowadzenie indywidualnych rozkładów czasu pracy
  • w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych i szatniach (na przykład przez rotacyjną organizację przerw i informację o aktualnym użytkowaniu pomieszczenia umieszczoną na zewnątrz pomieszczenia)
  • określenie zasad postępowania w miejscach powstawania skupisk ludzi (wejścia do budynków w godzinie rozpoczęcia pracy czy opuszczania budynku po jej zakończeniu, miejsca potwierdzania obecności, stanowiska wydawania narzędzi i materiałów itp.); wskazane jest odpowiednie rozmieszczenie i oznakowanie takich miejsc
 4. praca w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników(2-3 osoby)
 5. zastosowanie przezroczystych ekranów, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego, oddzielających pracowników od klientów, kontrahentów itp.
 6. ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut)
 7. stosowanie środków ochrony indywidualnej np. filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego (półmasek filtrujących lub półmasek/masek połączonych z filtrami), osłon oczu i twarzy, gogli, całotworzywowych rękawic jednorazowych (ochronnych lub medycznych), środków ochrony nóg, kombinezonów ochronnych
 8. stosowanie środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni roboczych

3. CZYSTOŚĆ, HIGIENA, MYCIE RĄK

Utrzymywanie miejsca pracy w czystości i częste mycie rąk zmniejsza możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jest to krytyczna część tworzenia i utrzymywania bezpieczeństwa COVID w firmie.

4. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Dobra wentylacja (w tym klimatyzacja) może pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Istnieją proste kroki, które możesz podjąć, aby poprawić wentylację przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowej temperatury w miejscu pracy.

5. ROZMOWA Z PRACOWNIKAMI I UDZIELANIE INFORMACJI

Konsultuj i angażuj ludzi w działania podejmowane w celu zarządzania ryzykiem zarażenia koronawirusem w miejscu pracy, abyś mógł:

 • Wyjaśnić zmiany, które planujesz, żeby pracownicy mogli bezpiecznie pracować
 • Upewnić się, że zmiany będą skuteczne, wysłuchaj również pomysły pracowników
 • Kontynuować bezpieczną działalność firmy

6. PRACA W DOMU

Jeśli Twoi pracownicy pracują w domu pracodawca powinien:

 • zapewnić im potrzebny sprzęt dostosowany do obowiązków pracowników, np. komputer, telefon, sprzęt do wideokonferencji
 • utrzymywać z nimi regularny kontakt, pamiętając o omówieniu ich samopoczucia

7. PRACOWNICY WRAŻLIWI

Zadbaj o pracowników szczególnie narażonych na skutki koronawirusa. Rozważ ryzyko dla tych osób, które są szczególnie podatne na koronawirusa i wprowadź środki kontroli w celu jego zmniejszenia. Do tej grupy osób należą między innymi: osoby starsze, z chorobami przewlekłymi takimi jak: nadciśnienie, problemy płucne lub sercowe, cukrzyca lub przyjmujące leki przeciwnowotworowe lub innego rodzaju immunosupresyjne, ciężarne pracownice. Praca zdalna może być też wskazana w przypadku pracowników, których rodziny są narażone na znaczne ryzyko.

W AUTOMATECH stosujemy wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa, pisaliśmy o nich tutaj.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, jest to możliwe na wiele sposobów:
tel.: (22) 753 24 80, (22) 753 24 61
mail: biuro.warszawa@automatech.pl, zamowienia@automatech.pl
e-sklep: www.automatechsklep.pl

www.automatech.pl
www.automatechsklep.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com
Facebook
LinkedIn
YouTube

Źródło:

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii Covid-19, www.pip.gov.pl

https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/index.htm

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

Źródło zdjęcia: freepik