Captron Electronic, pulpity sterowania dwuręcznego, seria Safecap4

Różnica między standardowymi przyciskami pojemnościowymi, a przyciskami z serii Safecap4 jest w unikatowym charakterze pracy, który poprawnie działa zarówno przy statycznych jak i dynamicznych przyciśnięciach. Konstrukcja przycisku, w którym zastosowano dwa sensory, każdy ze swoim układem logicznym, umożliwia natychmiastowe wyłączenie maszyny nawet gdy jest sygnał tylko z jednego sensoru.

4847

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt