Certyfikacja i oznakowanie CE

Zanim jakikolwiek wyrób zostanie wprowadzony na rynek europejski konieczne jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Zgodnie z dyrektywami unijnymi każdy producent zobowiązany jest do dokonania oceny zgodności towaru, zanim rozpocznie jego sprzedaż.

Przeprowadzenie analizy zgodności umożliwia firmie uzyskanie oznakowania CE. Przedsiębiorca bierze w ten sposób na siebie odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości i problemy związane z bezpieczeństwem użytkowania towaru.

Oznakowanie CE

Producent nanosi oznakowanie CE na swoje wyroby, dzięki czemu są one zgodne ze wszystkimi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia mających zastosowanie do tego wyrobu. Oprócz certyfikatu CE towar powinien zostać oznaczony numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej oraz w przypadku niektórych dyrektyw również rokiem produkcji. Ważne jest, aby producenci wiedzieli w jakim celu konieczne jest stosowanie oznakowania CE.

Co oznacza oznakowanie CE?

Certyfikacja CE dla niektórych towarów jest koniecznością. Oznakowanie należy wprowadzić jeszcze przed wprowadzeniem wyrobu do sprzedaży. Oznacza ono, że wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia odnoszącymi się do niego oraz, że został poddany specjalnym procedurom oceny zgodności. Kraje członkowskie nie mają prawa ograniczać wprowadzania do obrotu wyrobów, które wykorzystują omawianą certyfikację.

Czego nie oznacza oznakowanie CE?

Przede wszystkim nie służy ono celom handlowym. Oznakowanie CE nie oznacza również kraju pochodzenia  wyrobu, czyli nie wskazuje na to, czy dany wyrób został wyprodukowany w jednym z państw europejskich. Nie jest to ani znak bezpieczeństwa, ani znak jakości wyrobu, ani znak zgodności z normą.

Czy dany wyrób może posiadać więcej niż jeden znak CE?

Odpowiedź brzmi: tak, ale dotyczy to wyjątkowych przypadków. Jeśli mamy do czynienia ze skomplikowanymi urządzeniami, które składają się z zaawansowanych podzespołów (mogących samodzielnie występować na rynku), to w takiej sytuacji każda z części może posiadać oddzielne oznakowanie CE. Oznaczenie umieszczane jest wtedy w widocznym miejscu na specjalnej tabliczce i dotyczy całej maszyny.

Certyfikacja CE nowych a używanych wyrobów.

Obowiązek oznakowania CE dotyczy wszystkich wyrobów, które objęte są dyrektywami nowego podejścia i mają zostać wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Certyfikacja CE dotyczy:

  • wszystkich nowych wyrobów wyprodukowanych w państwach członkowskich lub w krajach trzecich,
  • wyrobów używanych, importowanych na rynek europejski,
  • wyrobów zmodyfikowanych w znaczny sposób, uznanych za nowe.

W przypadku zainteresowania realizacją usługi nadania znaku CE chętnie doradzimy Państwu w trakcie całej procedury.

Zapraszamy do przesłania zapytania: biuro.warszawa@automatech.pl