Certyfikat bezpieczeństwa

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zostały wprowadzone nowe standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów oferowanych na terenie wspólnoty narodowej. Przestrzeganie tych zasad jest niezbędne, jeśli chcemy wprowadzić do sprzedaży nowy produkt.

Zajmujemy się opracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych systemów bezpieczeństwa dla wielu rodzajów maszyn. Jesteśmy w stanie podjąć się modernizacji praktycznie każdej maszyny. Oprócz tego wykonujemy audyty bezpieczeństwa jak i audyty powykonawcze – oceniająca poprawność wykonanej modernizacji maszyny.  Po wykonaniu audytu bezpieczeństwa i zmodernizowaniu maszyny wystawiamy certyfikat bezpieczeństwa. Organizujemy również częste szkolenia w zakresie wykorzystywanych rozwiązań i technologii.

6705

Stale rozwijamy i pogłębiamy naszą wiedzę i  wieloletnie już doświadczenie z techniki bezpieczeństwa. Dzięki pracy zespołu inżynierów możemy zrealizować skomplikowane zadania od projektu po wdrożenie z ofertą koncepcji bezpieczeństwa oraz asysty powdrożeniowej.

Wystawienie certyfikatu zgodności jest ostatnim etapem wielostopniowej usługi.

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi również:

  • Ocenę bezpieczeństwa maszyn, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, sprawdzamy posiadaną dokumentację, by ocenić ryzyko maszyn podczas ich eksploatacji, oceniamy zgodność maszyny pod kątem norm zharmonizowanych,
  • Ocenę zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
  • Analizę ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100,
  • Certyfikację maszyny, nowej lub zmodernizowanej,
  • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE,
  • Przygotowanie/odtworzenie/uzupełnienie wymaganej dokumentacji do maszyny,
  • Modernizację maszyny tak aby spełniała wymagania zasadnicze lub minimalne,
  • Audyt weryfikacyjny,
  • Wystawienie certyfikatu zgodności będącego podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności WE przez producenta maszyny/upoważnionego przedstawiciela.

Każdą z powyższych usług możemy realizować samodzielnie lub w wybranym przez klienta zakresie. Dzięki temu grono naszych klientów stale się powiększa.

Zapraszamy do przesłania zapytania:  biuro.warszawa@automatech.pl