Certyfikaty

1.
2. Automatech uczestniczy w Projekcie Panel Polskich przedsiębiorstw – projektu badawczego realizowanego przez PARP.

Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Jego celem jest obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce oraz poznanie opinii polskiego biznesu na temat polityki gospodarczej i projektowanych regulacji prawnych. Więcej pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/index/2200

Panel Polskich Przedsiebiorst

3. Projekt badawczy: Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach.

4. Wspieramy PAH.

5. Angażujemy się badania naukowe wspierające rozwój przedsiębiorczości. Ostatnio uczestniczyliśmy w projekcie badawczo-rozwojowym Politechniki Łódzkiej: „Uwarunkowania transferu kapitału ludzkiego z dużych firm do mikro oraz MSP”.

Pozostałe Certyfikaty