Copa Data

Firma AUTOMATECH Sp. z o.o., członkiem międzynarodowej sieci ekspertów w ramach Programu Partner Community firmy COPA-DATA, światowego lidera w produkcji oprogramowania HMI/SCADA.

Aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednych klientów oraz utrzymać światowy poziom swoich realizacji, zespół inżynierów z firmy Automatech Sp. z o.o., nieustannie poszerza wiedzę i zdobywa nowe kompetencje. Powyższe argumenty to jedne z wielu, które przemawiały podjęciem bliższej współpracy z COPA-DATA, już nie na zasadach producent oprogramowania – klient ale jako Partner.

Kolejnym bardzo ważnym powodem decyzji o partnerskiej współpracy z COPA-DATA, była możliwość udzielania odpowiedzi na coraz częstsze zapytania klientów o kompleksowe usługi obejmujące najnowsze rozwiązania oparte o systemy typu SCADA. Ponadto ciągła ekspansja przemysłu w kierunku Industry 4.0 oraz IoT stawia coraz wyższe wymagania polskim firmom i odpowiedzią na te oczekiwania jest właśnie oprogramowanie zenon od firmy COPA DATA.

O programie Partner Community.

Społeczność programu Partner Community firmy COPA-DATA to aktywna, światowa sieć certyfikowanych specjalistów obejmująca integratorów systemów, wykonawców generalnych i kierowników OEM. Firma skupia się na długotrwałym i zrównoważonym partnerstwie biznesowym, gdzie zaufanie i zaangażowanie to wartości kluczowe. Udział w COPA-DATA Partner Community umożliwia partnerom korzystanie z wiedzy i strategii COPA-DATA w procesie opracowywania i promowania na rynku własnych działań na bazie oprogramowania zenon. COPA-DATA ceni u wszystkich partnerów umiejętności w zakresie tworzenia nowych rozwiązań, docierania do nowych klientów i otwierania nowych rynków. Ten powołany w 2011 roku do istnienia program, kładzie duży nacisk na zaangażowanie firmy COPA-DATA w relacje z partnerami, dzięki czemu możliwe jest zaproponowanie klientom końcowym właściwego partnera (integratora), który spełni ich wymagania. Partner Program operuje na trzech poziomach, aby jak najlepiej odzwierciedlić sposób pracy partnerów oraz poznać potrzeby ich klientów. Im większe zaangażowanie osiągane dzięki kwalifikacjom i kompetencjom, tym wyższy priorytet w programie firmy COPA-DATA oraz dodatkowe przywileje dla partnerów. Należy jednak podkreślić, że wszyscy partnerzy, niezależnie od poziomu, otrzymują wysokiej jakości wsparcie od firmy COPA-DATA i czerpią korzyści z firmowego know-how dotyczącego ogólnej wiedzy z zakresu automatyki przemysłowej. Ponadto COPA-DATA zapewnia możliwość regularnego uczestnictwa i wymiany informacji w: konferencjach, seminariach, warsztatach produktowych i webinarach.

Program Community Partner rozpoczął się w Niemczech, Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Rozszerzenie tej działalności jest obecnie kontynuowane na całym świecie, również w Polsce, gdzie program odniósł spektakularny sukces. Więcej o programie można przeczytać na: https://www.copadata.com/pl-pl/partner-community/

Informacje o oprogramowaniu zenon.

Oprogramowanie zenon od firmy COPA-DATA to idealne rozwiązanie dla automatyki przemysłowej i branży energetycznej. Maszyny i urządzenia są kontrolowane, monitorowane i optymalizowane. Szczególnie mocną stroną oprogramowania zenon jest otwarta i niezawodna komunikacja w zakładach produkcyjnych. Otwarte interfejsy i ponad 300 gotowych protokołów komunikacyjnych wspierają integrację poziomą i pionową. Pozwala to na ciągłą implementację zgodną z ideą Przemysłowego Internetu Rzeczy (ang. IoT) oraz Inteligentnej Fabryki (ang. Smart Factory) Dzięki temu projekty są wysoce skalowalne. Oprogramowanie zenon jest ergonomicznym rozwiązaniem zarówno dla inżynierów jak i użytkowników. Środowisko inżynieryjne jest elastyczne i można w nim stosować szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań. Zasada ,,parametryzacja zamiast programowania” pomaga szybko i bez błędów w konfiguracji projektów. Kompleksowe funkcje dostarczają rozwiązań typu out-of-the-box dla tworzenia intuicyjnych i niezawodnych aplikacji. Dzięki m.in. tym cechom oprogramowania zenon, użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia elastyczności i efektywności swoich projektów.

Informacje o COPA-DATA.

COPA-DATA jest technologicznym liderem w zakresie ergonomicznych i dynamicznych rozwiązań procesowych. Założona w 1987 roku spółka opracowała w swojej siedzibie w Austrii oprogramowanie zenon dla: HMI/SCADA, dynamicznego raportowania z produkcji oraz zintegrowanych systemów PLC. Spółka sprzedaje oprogramowanie zenon w swoich biurach w Europie, Ameryce Północnej i Azji, a także za pośrednictwem partnerów i dystrybutorów na całym świecie. Dzięki zdecentralizowanej strukturze korporacyjnej klienci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z lokalnymi przedstawicielami firmy oraz uzyskania bieżącego wsparcia sprzedażowego i technicznego. Polskie biuro COPA-DATA mieści się w Krakowie i od 2010 roku wspiera aktywnie polskich klientów. COPA-DATA, jako spółka niezależna i dostosowująca się do nowych warunków, działa prężnie i ciągle podnosi standardy dotyczące funkcjonalności i łatwości użytkowania. Jest także liderem wyznaczającym tendencje na rynku. 100 000 systemów zainstalowanych w ponad 90 krajach zapewniło całkiem nową automatykę spółkom w przemyśle spożywczym, w sektorze energii i infrastruktury, a także w przemyśle samochodowym i farmaceutycznym. Więcej informacji na stronie: https://www.copadata.com/pl/

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt