Czy na pewno chcesz ryzykowac?

Norma PL-EN ISO 12100 punkt 3.15, ANALIZĘ RYZYKA definiuje jako kombinację „wyszczególnionych ograniczeń dotyczących maszyny, identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka”.

Odpowiedzialny właściciel czy zarządzający przedsiębiorstwem jest zobowiązany do zagwarantowania pracownikom bezpiecznych stanowisk pracy, a to oznacza świadome zapobiegania wypadkom, gdy pracownicy przebywają w okolicy niebezpiecznej strefy wokół maszyny. Co prawda raport GUS podaje zmniejszającą się ilość wypadków przy pracy w I kwartale 2019, lecz nadal niestety mają miejsce wypadki śmiertelne1, dlatego czujności nigdy za dużo.

W celu określenia wszystkich możliwych sytuacji niebezpiecznych należy przeprowadzić OCENĘ RYZYKA. Obejmuje ona 2 etapy: analizę ryzyka oraz ewaluację ryzyka.

ANALIZA RYZYKA

W celu stwierdzenia czy maszyna może stanowić źródło niebezpieczeństwa dla pracownika, konieczne jest:

  • Dokładne przeanalizowanie i opisanie wszystkich etapów działania maszyny, żeby potwierdzić bezpieczeństwo jej pracy
  • Dokładne przeanalizowanie możliwych zagrożeń
  • Finalnie oszacowanie ryzyka

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń wymaga zarówno znajomości przepisów jak i szerokiej wiedzy i doświadczenia aplikacyjnego. Dlatego analizę ryzyka warto oddać w ręce ekspertów. Automatech oferuje kilkadziesiąt usług inżynierskich, w tym również ANALIZĘ RYZYKA. Doświadczeni inżynierowie Automatech służą wsparciem na każdym etapie.

Inne usługi inżynierskie bezpośrednio związane z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń, oferowane przez Automatech: audyty bezpieczeństwa, ocena ryzyka, Deklaracja Zgodności WE/UE (znak CE), modernizacje układów sterowania, walidacja, pomiary elektryczne oraz hałasu, pomiary przeciwzakłóceniowe EMC, dostosowanie i modernizacja maszyn i urządzeń, ocena rozkładu temperatur.

Szczegółowy opis każdej z naszych usług znajdziesz na naszej nowej stronie internetowej: www.bezpieczenstwo-maszyn.com

Zobacz wszystkie usługi oraz produkty Automatech.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, nasi inżynierowie zaproponują optymalne rozwiązania dla Waszego projektu oraz specjalną ofertę:
tel.: (22) 753 24 80
mail: biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com