Deklaracja zgodności WE/UE. Znak CE

Nadanie znaku CE jest obowiązkiem producenta i musi być nadany przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Znak CE (fr. Conformité Européenne), jest wymagany przez Unię Europejską obowiązkowo na każdym wyrobie. Znak CE oznacza, że wyrób spełnia wszystkie wymogi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska wg pakietu dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej z 20 kwietnia 2016 r.

W przypadku zakupu czy relokacji maszyny lub urządzenia spoza krajów Unii Europejskiej, prawo nakłada na firmę obowiązek sprawdzenia, czy maszyny posiadają znak CE potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w dyrektywach unijnych, a konkretnie DYREKTYWACH NOWEGO PODEJŚCIA.

Jeśli maszyna nie posiada znaku CE, należy przeprowadzić proces oceny zgodności w i następnie ich wyeliminowanie. Umieszczenie znaku CE na wyrobie jest jednoznaczne z deklaracją spełnienia wymagań unijnych.

Uwaga na chińską wersję znaku CE, grafiką bardzo przypominającą znak CE obowiązujący w Unii Europejskiej:

AUTOMATECH POMAGA W PROCESIE NADANIA ZNAKU CE

Nasza firma jest ekspertem w zakresie wymogów stawianych maszynom. Analizujemy, czy dana maszyna spełnia wymagania obowiązujące w świetle aktualnych przepisów. W przypadku niezgodności, proponujemy odpowiednie zmiany, które sprawią, że będzie z nimi zgodna.

Automatech od 25 lat oferuje usługi inżynierskie odpowiadające zmieniającym się wymaganiom rynku automatyki przemysłowej. Oprócz szerokiej oferty usług związanych z bezpieczeństwem maszyn, oferujemy najnowsze rozwiązania związane z Przemysłem 4.0 : roboty przemysłowe, roboty współpracujące (coboty), system operacyjny IoT oparty na chmurze z analizą danych w czasie rzeczywistym.

Przeprowadzimy w Państwa firmie audyt bezpieczeństwa, modernizację maszyn i pras, pomiar dobiegu, zaprojektujemy i zbudujemy szafy sterownicze oraz aplikacje i maszyny zawierające przemysłowe systemy wizyjne, wprowadzimy system LOTO, poprowadzimy szkolenia dla Państwa pracowników.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami:
tel.: (22) 753 24 80
mail: biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com