EMOTRON EL-FI DCM, bezczujnikowy sterownik pompy

Sterownik EL-FI DCM firmy Emotron to kompletny układ do sterownia pompą zanurzeniową, wypompowującą cyklicznie ciecz ze zbiornika z napływem.

Sterownik pracuje bez użycia jakichkolwiek czujników poziomu!! Z tego powodu szczególnie przydatny do zastosowań dla mediów, które stwarzają problemy z pomiarem poziomów (lepka piana, wysoka temperatura, warunki Ex, itp.).

Praca pompy przebiega w cyklu: praca-przerwa-praca-przerwa…, przy czym faza pracy przebiega do momentu uzyskania poziomu minimalnego, a faza przerwy określona jest w oparciu o czas trwania ostatniego pompowania.

2643

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt