Safety experts
Safety experts
Vision systems for industry
Vision systems
for industry
Production line control systems
Production line
control systems
Enterprise 4.0
Enterprise 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
Automatech » About us » Multimedia

ABB

Welcome to our next webinar "Safety of ABB collaborative robots - efficient AUTOMATECH integration", prepared this time together with global robot manufacturer ABB.

Omawiamy w nim podstawowe tematy dotyczące cobotów, a także integracji robotów współpracujących ABB pod kątem bezpieczeństwa.

We discuss the basic topics of cobots, as well as the integration of ABB collaborative robots in terms of safety.

In our presentation we present cobots from different points of view and answer fundamental questions such as:

Closely related to the topic of cobots is an engineering service that our company performs, i.e. cobot force measurement – watch a short video about what such measurement looks like.

ABB engineers introduced the company’s profile in the context of its position globally and in Poland, and then discussed the topic of cobot safety, i.e. what makes a collaborative robot “safe.” ABB collaborative robots, including the NEW Cobot GoFa, were then presented.

We invite you to watch the webinar.

JAY, MAYSER

We encourage you to watch the recording of the webinar "TOP 7 production safety systems recommended by experts".

In it, we present the innovative solutions of Jay électronique (Conductix-Wampfler) and Mayser components, which are perfectly suited for industrial safety, in various industrial sectors:

Product presentations are supplemented with footage of specific implementations.

You are cordially invited to watch the video.

BERNSTEIN

We encourage you to watch the webinar "Bernstein safety system - increase safety on production lines".

BERNSTEIN fully understands that nowadays safety on production lines requires a new and comprehensive approach. That’s why it is not only introducing new solutions in the field of safety switch technology, but is constantly developing its offer in the field of systems for safe and ergonomic work and expanding it to include solutions for hygiene assurance.

Main issues presented during the webinar:

We cordially invite you to watch the recording.

COGNEX

We present you the recording of a joint webinar with our vision systems provider Cognex "Vision systems - tailor-made solutions".

The main purpose of the webinar was to introduce you to the wide range of vision system applications, along with examples of the most commonly implemented applications, as well as a presentation of systems based on neural networks or artificial intelligence.

We presented all available categories, including code readers – handheld and stationary – for verifying the correctness of packaged product, verifying the correctness of assembly, for reading defective codes, comparing codes in bulk packaging.

We also presented our implementations using vision systems, including the AUTOMATECH INSPECTOR for the beverage industry: bottles and cans, thanks to which it is possible to verify several elements simultaneously:

We also presented the application possibilities of vision inspection in terms of various industry sectors.

We invite you to watch the webinar.

PANASONIC

In front of you is the recording of the webinar "Machine safety through the eyes of experts", conducted by AUTOMATECH and Panasonic.

We present interesting issues related to machine safety in its broadest sense, among others:

During the webinar we answer the question: what is the relationship between the Regulation and the Machinery Directive, what are standards harmonized with the Machinery Directive.

We present details of the risk assessment process including examples. We also briefly discuss technical safety measures from the Panasonic Industry portfolio.

We invite you to watch the webinar.

LECTURE BY JAN AUGUŚCIUK - MANAGING DIRECTOR OF AUTOMATECH

Press technology with Industry 4.0 requirements, speed, flexibility and safety - Case Study.

The Automotive 2019 Conference was, for the fifth time, a place for dialogue between automotive companies and integrators. AUTOMATECH, as every year, was a Partner of the Conference.

On the first day of the Conference, Jan Auguściuk – Managing Director AUTOMATECH gave a lecture entitled. „Press technology taking into account the requirements of Industry 4.0, speed, flexibility and safety – a case study”. The presentation, based on a concrete example of an implemented project, was met with great interest.

We invite you to watch the recording about the need to digitize solutions in the era of Industry 4.0 using the example of press analysis and monitoring.

We already use applications in this field on a daily basis, for example, in our smartphones or cars. Both in the private zone and in the professional area we receive benefits that can not only help, but in particular can increase savings of resources and time.

Such an example of the use of digital solutions implemented by Automatech are presses.

A press is usually a very large machine that has a huge pressing force of, for example 600 tons used for stamping. During the production of each detail, its entire structure naturally deforms, invisible to the naked eye. If we equip such a machine with the necessary sensors to measure these deformations, we can read the sent measurement signals in real time. Data analysis can prevent very costly machine damage and production downtime. In addition, by analyzing the data and comparing it between machine cycles, we gain a guarantee that each product will be of the same quality. From the same data analyzed throughout the operation of the machine, we can detect a situation at an early stage, overlooked in the longer term will cause damage to the machine.

If we want to take advantage of such possibilities we need to collect a large amount of data. The solution to such a situation is to send data to the cloud, such as Mindspehere Siemens and analyze it later.

What are the effects of such an action? Modern monitoring of the operation of a press or its tool will allow us to predict its damage and thus prevent high expenses. In addition, our recipient e.g. the car manufacturer will have guaranteed quality of the ordered parts.

Authorized distributor in Poland of companies:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia, Poland

Stay updated

Realization: ReklamaSem

Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
Automatech » About us » Multimedia

AUTOMATECH W RAPORCIE „Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce. Pod lupą”

XIII wydanie serii „Pod lupą” poświęcono małym i średnim przedsiębiorstwom, tym razem pod kątem wpływu czynników zewnętrznych wpływających na ich działanie np. wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych, wzrostu kosztów energii i wielu innych. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Anny Kołodziejczyk Prezes Zarządu AUTOMATECH, str. 30 raportu.

Wg danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, sektor przedsiębiorstw odpowiada za blisko trzy czwarte wartości polskiego PKB, z czego MŚP przynoszą prawie co drugązłotówkę. Dla 70% przedsiębiorstw pierwszy rok jest najtrudniejszy.

Raport zawiera wyniki analiz firm z segmentu MŚP pod kątem identyfikacji czynników sukcesu i wpływających na rozwój firm.

Jest to szczególnie przydatne w kontekście trudnych wielu miesięcy, przez które przeszła polska gospodarka. W takich warunkach wnioski osób zarządzających MŚP w Polsce mogą być drogowskazem dla innych przedsiębiorców.

AUTOMATECH - INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI

Nasz zespół inżynierski realizuje różnorodne projekty elektryczne, mechaniczne oraz R&D, łącząc je w jedno spójne rozwiązanie.

Współpracujemy z klientami, żeby tworzyć  maszyny i systemy dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Nasz główny cel to zapewnienie nowoczesnego podejścia  w rozwiązaniach stosowanych na hali produkcyjnej, uwzględniając zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przemysłowego. Korzystamy z nowych możliwości na jakie pozwala sztuczna inteligencja czy inne narzędzia przemysłu 4.0.

Zapraszamy do współpracy pełnej wyzwań, z funkcjami nowych technologii przyszłości.

AUTOMATECH-SIEMENS

Zapraszamy do obejrzenia webinaru pt. „Integracja nowych maszyn do istniejących linii produkcyjnych - wsparcie techniczne i formalne”. Webinar poprowadził ekspert AUTOMATECH na platformie Siemens.

Techniczne i formalne aspekty integracji nowych maszyn do linii produkcyjnych są istotne, gdy planujesz modernizację linii technologicznej.

Podczas webinaru szczegółowo omówiono następujące aspekty:

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia webinaru.

AUTOMATECH-SIEMENS

Zapraszamy do obejrzenia webinaru pt. „Projektowanie systemów bezpieczeństwa dla kompletnych linii produkcyjnych – aspekty formalne i techniczne”. Webinar poprowadził ekspert AUTOMATECH na platformie Siemens.

Tematyka prezentacji jest związana z rozwiązaniami dedykowanymi dla bezpieczeństwa w przemyśle.

Podczas spotkania zostały omówione między innymi:

Jeśli mieliby Państwo pytania dotyczące tematyki związanej z bezpieczeństwem przemysłowym, bezpieczeństwem maszyn – jesteśmy do dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia webinaru.

ABB

Zapraszamy na nasz kolejny webinar przygotowany tym razem wspólnie ze światowym producentem robotów – firmą ABB „Bezpieczeństwo robotów współpracujących ABB – sprawna integracja AUTOMATECH”.

Omawiamy w nim podstawowe tematy dotyczące cobotów, a także integracji robotów współpracujących ABB pod kątem bezpieczeństwa.

W naszych prezentacjach postaraliśmy się zaprezentować coboty z różnych punktów widzenia.

Odpowiadamy na zasadnicze pytania takie jak:

Z tematyką cobotów ściśle powiązana jest usługa inżynierska, którą nasza firma przeprowadza czyli pomiar siły cobota – obejrzyj krótkie nagranie o tym, jak wygląda taki pomiar.

Inżynierowie firmy ABB przybliżyli profil firmy w kontekście pozycji na świecie i w Polsce, a następnie omówili temat bezpieczeństwa cobotów, czyli co sprawia, że robot współpracujący jest „bezpieczny”. Następnie zaprezentowane zostały roboty współpracujące ABB, w tym NOWOŚĆ Cobot GoFa.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru.

JAY, MAYSER

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nagraniem z webinaru pt. "TOP 7 systemów bezpieczeństwa produkcji polecanych przez ekspertów”.

Prezentujemy w nim innowacyjne rozwiązania komponentów Jay électronique (Conductix-Wampfler) oraz Mayser, które doskonale wpisują się w bezpieczeństwo przemysłowe, w różnych sektorach przemysłu:

Prezentacje produktów są uzupełnione o materiały z konkretnych realizacji.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania.

BERNSTEIN

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nagraniem z webinaru pt. „Bernstein safety system - zwiększ bezpieczeństwo na liniach produkcyjnych”.

BERNSTEIN w pełni rozumie, że w dzisiejszych czasach bezpieczeństwo na liniach produkcyjnych wymaga nowego i kompleksowego podejścia. Dlatego nie tylko wprowadza nowe rozwiązania z zakresu technologii wyłączników bezpieczeństwa, ale cały czas rozwija ofertę w zakresie systemów zapewniających bezpieczną i ergonomiczną pracę oraz rozszerza ją o rozwiązania dla zapewnienia higieny.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania.

COGNEX

Prezentujemy Państwu nagranie ze wspólnego webinaru z naszym dostawcą systemów wizyjnych – firmą Cognex pt. „Systemy wizyjne – rozwiązania szyte na miarę”.

Głównym celem webinaru było przybliżenie Państwu szerokich możliwości zastosowań systemów wizyjnych wraz z przykładami najczęściej wdrażanych aplikacji, a także prezentacja systemów opartych o sieci neuronowe czyli sztuczną inteligencję.

Zaprezentowaliśmy wszystkie dostępne kategorie, między innymi czytniki kodów – ręczne i stacjonarne – do weryfikacji poprawności produktu pakowanego, weryfikacja poprawności montażu, do odczytu wadliwych kodów, porównanie kodów w opakowaniach zbiorczych.

Zaprezentowaliśmy także nasze realizacje z zastosowaniem systemów wizyjnych, w tym INSPEKTOR AUTOMATECH do branży napojowej: butelek i puszek, dzięki któremu można jest możliwa jednoczesna weryfikacja kilku elementów:

Przedstawiliśmy również możliwości zastosowania kontroli wizyjnej pod kątem różnych sektorów przemysłu.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru.

PANASONIC

Przed Państwem nagranie z webinaru „Bezpieczeństwo maszyn okiem ekspertów”, przygotowanego przez AUTOMATECH oraz firmę Panasonic.

Prezentujemy w nim ciekawe zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem maszyn m.in.:

Podczas webinaru odpowiadamy na pytanie: jaka jest zależność pomiędzy rozporządzeniem a dyrektywą maszynową, czym są normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową.

Prezentujemy szczegóły procesu oceny ryzyka łącznie z przykładami.

Krótko omawiamy także techniczne środki bezpieczeństwa z oferty Panasonic Industry.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru.

PRELEKCJA JANA AUGUŚCIUKA – DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO AUTOMATECH

Technologia pras z uwzględnieniem wymagań Industry 4.0, szybkość, elastyczności i bezpieczeństwa - Case Study.

Konferencja Automotive 2019 już po raz piąty była miejscem dialogu pomiędzy firmami branży motoryzacyjnej oraz integratorami. Automatech, jak co roku, był Partnerem Konferencji.

W pierwszym dniu Konferencji Jan Auguściuk – Dyrektor Zarządzający Automatech wygłosił prelekcję pt. „Technologia pras z uwzględnieniem wymagań Industry 4.0, szybkości, elastyczności i bezpieczeństwa – case study”. Prezentacja, oparta na konkretnym przykładzie zrealizowanego projektu, spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem o potrzebie digitalizacji rozwiązań w dobie Przemysłu 4.0 na przykładzie analizy i monitoringu pras.

Aplikacje z tej dziedziny używamy już na co dzień np. w swoich smartfonach czy w samochodach. Zarówno w strefie prywatnej jak i w obszarze zawodowym otrzymujemy korzyści, które mogą nie tylko pomagać, ale w szczególności mogą zwiększyć oszczędności środków i czasu.
Takim przykładem zastosowania rozwiązań cyfrowych realizowanych przez firmę Automatech, są prasy.
Prasa to najczęściej bardzo duża maszyna, która ma ogromną siłę nacisku np. 600 ton wykorzystywaną do tłoczenia. Podczas produkcji każdego detalu cała jej konstrukcja naturalnie odkształca się, niewidoczne gołym okiem. Jeśli taką maszynę wyposażymy w niezbędne czujniki mierzące te odkształcenia, możemy na bieżąco odczytywać wysyłane sygnały pomiarowe. Analiza danych może zapobiec bardzo kosztownym uszkodzeniom maszyny i przestojom produkcyjnym. Dodatkowo analizując dane i porównując jej pomiędzy kolejnymi cyklami maszyny zyskujemy gwarancję, że każdy produkt będzie miał taką samą jakość. Z tych samych danych analizowanych przez cały czas pracy maszyny możemy na wczesnym etapie wykryć sytuację, przeoczoną w dłużej perspektywie spowoduje uszkodzenie maszyny.
Jeśli chcemy wykorzystać takie możliwości musimy gromadzić dużą ilość danych. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest wysyłanie danych do chmury np. Mindspehere oraz ich późniejsza analiza.
Jakie są efekty takiego działania? Nowoczesny monitoring pracy prasy lub jej narzędzia pozwoli przewidzieć jej uszkodzenie i to tym sposobem zapobiec wysokim wydatkom. Dodatkowo nasz odbiorca np. producent samochodów będzie miał zagwarantowaną jakość zamówionych części.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:Authorized distributor in Poland of companies:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Realizacja: ReklamaSem