Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

Jak rozwiązać konflikt? Poznaj jego etapy, żeby móc=zdążyć go rozwiązać

Zarządzanie stresem.

Stres jest elementem naszego życia, jest potrzebny, kiedy wyzwala reakcje pozwalające zareagować na niebezpieczne sytuacje – wtedy nad chroni. Jednak w nadmiarze i nie kontrolowany potrafi przejąć nad nami władzę, a tego nikt z nas nie chce.

Dobra wiadomość jest taka, że ze stresem możemy sobie poradzić, każdy musi znaleźć swój sposób.

Jednym ze źródeł stresu są konflikty. Konflikt jest czasem jak rozpędzona kula śnieżna, którą trudno zatrzymać, ale można sobie pomóc pod warunkiem, że strony będą wymieniały informacje o przyczynach konfliktu oraz o źródłach ich zachowania. Każda ze stron bowiem ma swój, odmienny punkt widzenia i jest przekonana o swojej racji. Dodatkowo towarzyszące konfliktom emocje bezpośrednio wpływają na komunikację.

Okazuje się, że konflikty rozwijają się według pewnego schematu. Przeczytaj o tym, jak rozpoznać na jakim stopniu konfliktu jesteś, żeby ocenić jak mógłbyś sobie pomóc.

Do oceny, na jakim etapie konfliktu jesteś, można posłużyć się modelem schodów austriackiego psychologa Fryderyka Glasl’a określającym 3 etapy i 9 stopni eskalacji konfliktu, patrz rysunek poniżej:

Model rozwoju konfliktu wg F. Glasla

ETAP I

Usztywnienie stanowisk / okopywanie się na pozycjach / czyny (zamiast słów)

Na tym etapie strony konfliktu jeszcze ze sobą rozmawiają, to początek problemów, dlatego jest szansa na wyjście z kłopotliwej sytuacji i to z twarzą obu stron konfliktu (win-win).

ETAP II

Budowanie koalicji / utrata twarzy / groźby, szantaże

Kiedy nie uda się dojść do porozumienia pojawia się drugi etap konfliktu – gromadzenia wokół siebie zwolenników naszej racji. W tym momencie jedna ze stron wygrywa, druga traci twarz i przegrywa (win-lose).

ETAP III

Destrukcyjne czyny, ograniczone zniszczenia / całkowita anihilacja, zniszczenie wroga / poświęcenie w imię zniszczenia

To etap najtrudniejszy, kiedy obie strony wszystko tracą i nie widać szans na pozytywne rozwiązanie konfliktu. Brak refleksji czy racjonalnego myślenia, chęć zemsty prowadzą do upadku obu stron.

Co zrobić, żeby rozwiązanie konfliktu było możliwe> Jeśli naprawdę chcemy doprowadzić do rozwiązania konfliktu konieczna jest prawdziwa chęć rozwiązania sporu, zaufanie, rzetelna wymiana informacji między obiema stronami konfliktu, ale także taki poziom emocji obu stron, który umożliwia racjonalne podejmowanie decyzji.

Jeśli obie strony są przekonane o swoich racjach i nie widać progresu w porozumieniu, warto skorzystać w pomocy osoby trzeciej czyli mediatora.

W kwietniu – miesiącu zarządzania stresem – może warto przyjrzeć się swoim problemom i spróbować nad nimi popracować, również nad tymi ‘zamiecionymi pod dywan’.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem