Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

Jeszcze Przemysł 4.0 czy już Przemysł 5.0?

Znaczenie i rola człowieka w rozwoju nowych technologii.

Wraz z początkiem XXI wieku weszliśmy w kolejną, czwartą rewolucję przemysłową.
Przemysł 4.0 definiują: nowe technologie, sieci integrujące systemy, mówimy o integracji ludzi i technologii, w której maszyny sterowane są cyfrowo, a człowiek jest jednym z elementów procesów.

Jakich obszarów dotyczy Przemysł 4.0?

Jednak, dzięki szybkiemu rozwojowi tych czynników, dalszy proces wzrostu wydajności produkcji przyniósł refleksję, że konieczne jest bardziej precyzyjne monitorowanie przestrzeni ściśle związanej z człowiekiem, odnoszącej się do sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju. Ślady w naturze w ujęciu globalnym, które do tej pory pozostawiały kolejne cztery rewolucje przemysłowe spowodowały, że w drugiej dekadzie XXI wieku konieczne stało się przeniesienie środka ciężkości w stronę fundamentalnych potrzeb człowieka: rozwój powinien wspierać ludzkość nie tylko w ujęciu realizacji celów bieżących, ale przede wszystkim służyć ludzkości w perspektywie długoterminowej.

O CZYM JEST PRZEMYSŁ 5.0?

Pierwszym, który w 2017 roku użył terminu ‘przemysł 5.0’ był Esben H. Østergaard, współzałożyciel REInvest Robotics.
Obserwacje ostatnich kilkudziesięciu lat często kończyły się pytaniami, że dalsze tempo wzrostu gospodarki światowej jest możliwe do utrzymania. Poza tym koszty tegoż tempa nie uwzględniają właściwie strat środowiskowych związanych z rozwojem globalnej gospodarki.

Dlatego w 2021 roku pojawił się raport Komisji Europejskiej ‘Industry 5.0 Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry’.
Według założeń tego dokumentu, oprócz ścieżki dalszego rozwoju nowych technologii, konieczne jest zwrócenie się w stronę kilku ważnych praktyk, ściśle związanych z czynnikiem ludzkim:

Industry 5.0
PODSUMOWANIE
W zależności od poziomu rozwoju gospodarki narodowej, każdy kraj jest na różnym etapie rozwoju przemysłowego.
Część polskich przedsiębiorstw, o większych możliwościach inwestycyjnych, aktywnie prowadzi działania z obszaru przemysłu 5.0. Inicjują i przeprowadzają aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju czy działania proekologiczne. Niektóre z nich są obligatoryjne i regulowane ustawowo.

Z drugiej strony, w Polsce, gdzie co drugą złotówkę PKB generują MŚP (45,3%), nie każda z tych firm jeszcze okrzepła w strukturach przemysłu 4.0. Wielu mniejszych przedsiębiorców zastanawia się, czy stać ich na inwestycję w automatyzację linii produkcyjnej. W tej sytuacji zabezpieczenie budżetów na rozwiązania przemysłu 5.0 będą jeszcze musiały poczekać.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem