Kiedy audyt bezpieczeństwa a kiedy inspekcja?

Zwiększanie wydajności linii produkcyjnych, obniżanie kosztów produkcji, coraz większe zyski – to cele, które stawia przed sobą każda firma. Zwiększanie mocy linii produkcyjnej zawsze powinno iść w parze z gwarancją bezpieczeństwa pracowników obsługujących maszyny i urządzenia i oszczędzanie na środkach  bezpieczeństwa jest niedopuszczalne.

W tym celu przedsiębiorstwa powinny mieć opracowane programy bezpieczeństwa w miejscu pracy.Prawidłowe funkcjonowanie takiego programu powinno być ocenione przez niezależne osoby tak, by ich właściwa ocena stosowanych praktyk bezpieczeństwa była maksymalnie obiektywna.

W tym celu przeprowadza się AUDYT BEZPIECZEŃSTWA wykonany przez niezależną firmę, który oceni prawidłowość funkcjonowania programów i praktyk bezpieczeństwa w danej organizacji oraz skontroluje, czy maszyny i urządzenia są bezpieczne pod kątem pracujących na nich osób.

Audyt bezpieczeństwa przeprowadza się w kilku etapach:

  1. Ocena ryzyka – analizowany jest każdy element maszyny i jego potencjalny wpływ na bezpieczeństwo pracowników.
  2. Wykonanie pomiarów na stanowiskach pracy m.in. elektrycznego, hałasu, przeciwzakłóceniowego EMC (kompatybilności elektromagnetycznej), kontrola rozkładu temperatur w szafach sterowniczych.
  3. Przygotowanie lub weryfikacja procedur LOTO (Lockout-Tagout).
  4. Kompleksowa analiza ryzyka maszyn/linii produkcyjnych odwołując się do obowiązujących przepisów prawnych.
  5. Przygotowanie rozwiązań dla niezgodności wymagających podjęcia natychmiastowych działań korygujących – zaproponowanie rozmieszczenia dodatkowych środków bezpieczeństwa, korekta obecnego układu bezpieczeństwa lub opis wykonania nowego.
  6. Audyt kontrolny i wystawienie oświadczenia zgodności zastosowanych rozwiązań z wymaganymi.

W odróżnieniu od audytu bezpieczeństwa, INSPEKCJA BEZPIECZEŃSTWA zazwyczaj jest przeprowadzana przez osoby znające dane miejsce pracy.

INSPEKCJA BEZPIECZEŃSTWA kontroluje aktualną taktykę i rutynowe działania pracowników, poszukuje ewentualnych zagrożeń i ryzyka, które mogłyby uniemożliwić firmie funkcjonowanie pod kątem bezpieczeństwa. Kontrolujący obserwują praktyki pracy pod kątem ewentualnych niebezpiecznych działań, bada sprzęt czy nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia, bada próbki powietrza, wody i innych na obecność substancji niebezpiecznych, sprawdza czy w zakładzie są zamontowane zabezpieczenia. Dzięki INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA można w szybki sposób określić ogólny stan bezpieczeństwa w zakładzie i stosunkowo szybko mieć możliwość ich wyeliminowania.

Zespół inżynierów Automatech od 25 lat wykonuje audyty bezpieczeństwa. To jedna z kilkudziesięciu usług, które oferujemy naszym klientom. W naszych realizacjach, często o charakterze prototypowym,  stosujemy komponenty dostawców o światowym zasięgu, m.in. firmy Siemens. W br. Automatech otrzymał status SOLUTION PARTNER SIEMENS, to wyróżnienie dystrybutora potwierdza stosowanie najwyższych, światowych standardów Siemens w zakresie przemysłowych systemów bezpieczeństwa. Jako PARTNER SYSTEM INTEGRATOR firmy Cognex projektujemy oraz realizujemy aplikacje z przemysłowymi systemami wizyjnymi. Oferujemy Państwu kilkanaście usług inżynierskich – o wszystkich można przeczytać na naszej stronie www.automatech.pl oraz nowej stronie poświęconej szeroko rozumianemu bezpieczeństwu www.bezpieczenstwo-maszyn.com.

Zachęcamy Państwa do kontaktu:
tel.: (22) 753 24 80
mail: biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com