Kolejna ciekawa modernizacja prasy krawędziowej pod kątem bezpieczeństwa

Celem aplikacji było zmodernizowanie układu sterowania krawędziowej prasy hydraulicznej o nacisku 80 ton zgodnie z wymaganiami normy szczegółowej dla hydraulicznych pras krawędziowych PN-EN 12622 i według kategorii bezpieczeństwa nr 4 wg. PN-EN 954-1. Zastana prasa wyposażona była w nieodpowiedni (niezgodny z normami dla istniejącego zagrożenia) układ bezpieczeństwa i niewygodny dla operatorów układ sterowania, który przy większości detali zmuszał do pracy w trybie wolnym. Dodatkowym celem aplikacji było zgodne z normami przystosowanie prasy do pracy w trybie szybkim. Osiągnięto to przez zastosowanie wizyjnego systemu bezpieczeństwa PSEN vip, który nadzoruje strefę pod narzędziem.

1211

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt