Lapp Kabel

Lapp Kabel jest jednym z głównych dostawców kabli i akcesoriów kablowych na świecie. Ich produkty są wykrozystywane w maszynach, obrabiarakch, systemach i urządzeniach inżynieryjnych, pomiatowych, kontrolnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.