Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

Mapa rozwoju rynku i technologii dla robotów i systemów robotycznych w przemyśle

W AUTOMATECH integrujemy roboty na liniach produkcyjnych. Mamy doświadczenie w integracji robotów na liniach produkcyjnych. Oferujemy przedsiębiorstwom sprawdzone aplikacje, z wykorzystaniem dostępnych, najnowszych rozwiązań technologicznych uznanych dostawców.

Stale podnosimy kompetencje naszych pracowników poprzez regularne szkolenia. Bierzemy także udział w projektach niezależnych podmiotów, by swoją wiedzą i doświadczeniem wesprzeć inicjatywy skierowane na rozwój polskiej robotyki. Jednym z takich inicjatyw było wzięcie udziału w warsztatach Smart Lab, które finalnie miały na celu stworzenie Mapy rozwoju rynku i technologii dla obszaru robotów i systemów robotycznych w przemyśle.

Monitorowanie obszarów priorytetowych dla polskiej gospodarki to temat wielu inicjatyw. Jedną z nich jest Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W obszarze pozakonkursowym zrealizowano projekt pod nazwą Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji sprawdzający obszary B+R+I tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). W wyniku prac nad tym projektem przygotowano ekspertyzę BTR będące polskimi specjalizacjami i przewagami konkurencyjnymi względem podmiotów funkcjonujących na rynku globalnym.

W czasie siedmiomiesięcznego okresu projektu zostały zorganizowane cztery spotkania warsztatowe Smart Lab (SL) będące jednym z etapów Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Przeprowadzono szereg analiz, wykorzystano raporty rynkowe i publikacje na temat SL, materiały z konferencji i targów, a także wiedzę ekspercką przedstawicieli podmiotów z sektora robotów i systemów robotycznych w przemyśle. Podczas spotkań uczestnicy dzieli się praktyczną wiedzą z ekspertami, w kolejnym etapie poddaną analizie przez zespół ekspertów PwC pod nadzorem merytorycznym dr hab. inż. Dominika Beltera.

W efekcie wyżej wymienionych działań przygotowano ekspertyzę BTR składającą się z trzech sekcji obejmujących następujące tematy: sekcje pierwsza i druga obejmują szeroką analizę robotów w przemyśle w ujęciu globalnym i krajowym. W trzeciej sekcji znalazły się opisy scenariuszy rozwoju tych obszarów oraz mapa BTR.

Scenariusze działań mogą służyć jako baza do potencjalnych polskich projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych:

W ramach wypracowanych scenariuszy założono w ciągu najbliższych 6 lat 183 projekty na łączną kwotę 612,5 mln PLN.

Przeprowadzone analizy wykazały, że podmioty w Polsce funkcjonujące w branży robotów i systemów robotycznych w przemyśle posiadają kompetentną kadrę, szczególnie integratorzy, a wiedza oraz własne doświadczenia mogą być przewagą konkurencyjną w odniesieniu do globalnego rynku.

Jeśli masz pytania dotyczące integracji robotów na produkcji prosimy o kontakt.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem