Modernizacja prasy OMERA

Całkowita wymiana układów: napędowego i sterowania prasy OMERA wraz z automatycznym podajnikiem.

W ramach wymiany zastosowano następujące główne zespoły:

  • sterownik bezpieczeństwa PSS firmy PILZ – system rozproszony PSSuniversal współpracujący z siecią bezpieczeństwa SafetyBusP z modułami bezpiecznymi i standardowymi i przyłączem do sieci standardowej ProfibuS,
  • serwonapęd ze zintegrowanym bezpieczeństwem oraz pracującym jako Master w sieci Profibus dla podajnika automatycznego typu Simotion firmy SIEMENS , z odzyskiem energii,
  • panel dotykowy firmy Siemens z serii MP do ustawiania wszelkich parametrów technologicznych,
  • panel diagnostyczny firmy PIlz z serii PMImicro dla układu bezpieczeństwa,
  • silnik główny prasy 55 kW z niezależnym chłodzeniem wraz z falownikiem VFX  firmy CG EMOTRON oraz rezystorem hamującym 30kW,
  • niezbędne zespoły i układy w układach sterowniczym i bezpieczeństwa, doprowadzające maszynę do poziomu wymaganego przez aktualne normy.

2683268526872689DCIM100MEDIA