Monitoring drzwi bezpieczeństwa z wyłącznikiem bezpieczeństwa RFID 3SE64 z blokadą osłony i ET 200SP

Zabezpieczenia stref niebezpiecznych.

Bramy ochronne są często stosowane do odgradzania stref niebezpiecznych. Są monitorowane pod kątem położenia i w razie potrzeby obszar, z którego pochodzi zagrożenie, jest wyłączany.
Jeśli po wyłączeniu maszyna nadal stanowi zagrożenie, dostęp do niej może być uniemożliwiony.
Jeśli aplikacja ma być realizowana bezpośrednio na maszynie z małą szafą sterowniczą – ET 200SP jest odpowiednim wyborem.

Poniższe informacje na pewno zainteresują osoby decyzyjne na produkcji, technologów, inżynierów ds. konfiguracji czy inżynierów z utrzymania ruchu.

Prezentowany przykład zastosowania pokazuje możliwości podłączenia, które są dostępne dla monitorowania drzwi ochronnych z blokadą w ET 200SP i jak można je okablować oraz konfigurację i programowanie w TIA Portal. Omówione są również architektura funkcji bezpieczeństwa i osiągalny poziom bezpieczeństwa.

Poniższy przykład zastosowania wykorzystuje przykład obwodu, żeby zaprezentować jak funkcje bezpieczeństwa mogą być realizowane za pomocą ET 200SP. W szczególności przedstawiono tu obszar zastosowania z wyłącznikiem bezpieczeństwa RFID 3SE64 z blokadą ochronną i odpowiednią parametryzacją.
Ten przykład zastosowania pokazuje, jakie opcje połączeń są dostępne dla monitorowania drzwi z blokadą na ET 200SP i jak można je okablować, skonfigurować i zaprogramować w TIA Portal. Omówiono również architekturę funkcji bezpieczeństwa i osiągalny poziom bezpieczeństwa.

Powyższy rysunek przedstawia schemat najważniejszych składników rozwiązania. Obejmuje on wyłącznik bezpieczeństwa RFID z blokadą, rozproszone sterowanie fail-safe ET 200SP z modułem wejściowym standardowym oraz modułem wejściowym i wyjściowym fail-safe, przyciski start, stop i potwierdzenie oraz stycznik/silnik. i wyjściem fail-safe, przyciskami startu, stopu i potwierdzenia oraz stycznikiem/silnikiem.

ZASADA DZIAŁANIA
Pozycja drzwi ochronnych jest monitorowana poprzez jeden wyłącznik bezpieczeństwa. Dodatkowo drzwi są blokowane za pomocą blokady wbudowanej w wyłącznik bezpieczeństwa. Jeśli drzwi zostaną otwarte, silnik zostaje odłączony w sposób awaryjny poprzez dwa styczniki. Jeżeli polecenie odblokowania bramy zostanie wysłane za pomocą przełącznika uchylnego, układ sterowania w trybie awaryjnym wyłącza styczniki mocy w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Po upływie skonfigurowanego czasu blokada jest odblokowywana i możliwy jest dostęp do maszyny.
Po zamknięciu i zablokowaniu drzwi oraz zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego można włączyć maszynę za pomocą przycisku startowego.

MONITOROWANIE POŁOŻENIA DRZWI OCHRONNYCH I FUNKCJI BĘBENKA
Położenie drzwi ochronnych jest monitorowane przez wyłącznik bezpieczeństwa RFID 3SE64 z blokadą. W przypadku zastosowania wyłącznika bezpieczeństwa położenie bramy ochronnej jest wykryte przez aktuator, który zamyka styk RFID, gdy brama ochronna jest zamknięta.

Więcej szczegółów dotyczących monitoringu drzwi bezpieczeństwa z wyłącznikiem bezpieczeństwa RFID 3SE64 z blokadą osłony i ET 200SP znajdziesz tutaj >>> oraz >>> .

W AUTOMATECH INTEGRUJEMY SYSTEMY
Jesteśmy ekspertami w bezpieczeństwie przemysłowym, za nami setki realizacji z zastosowaniem bezpiecznych rozwiązań firmy Siemens.

Nasi specjaliści projektują i realizują aplikacje na liniach produkcyjnych takich jak: modernizacje maszyn, dostosowanie do wymogów UE, migracje sterowników do nowoczesnych platform, audyty bezpieczeństwa, rozwiązania kontroli wizyjnej, cele robotyczne, LOTO, pomiar siły cobota, pomiar dobiegu maszyny i wiele innych.

Wysokie kompetencje naszego zespołu doceniła firma Siemens przyznając co roku certyfikaty:

  • Kwalifikowany Integrator
  • Solution Partner
  • Partner Digitalizacyjny

Żródło: tłumaczenie
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109811981/safety-door-monitoring-with-rfid-safety-switch-3se64-with-guard-locking-and-et-200sp?dti=0&lc=en-WW
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/981/109811981/att_1110714/v3/109811981_Protective_Door_DOC_V1_0_TIAP_V17_en.pdf