O zasadach pracy w zakładach produkcyjnych podczas pandemii

Ogłoszony przez polski rząd stan epidemii nakłada na nas obowiązek rzetelnego przestrzegania wszystkich zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 marca 2020r[1].

11 marca 2020r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ogłoszeniem przez światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii, w Polsce wprowadzono 13 marca stan zagrożenia epidemicznego, a 20 marca stan epidemii. W związku z powyższym, Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowały zalecenia dla przedsiębiorców[2].

W poniższym artykule zebraliśmy wytyczne, żeby ułatwić Państwu pracę w tym trudnym okresie.

NA HALI PRODUKCYJNEJ – informacje na podstawie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej Gov.pl.

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Higiena stanowisk pracy
 1. Umieść dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 2. Upewnij się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 3. Promuj regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu min. 60%.
 4. Wywieś w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 5. Zwrócić szczególną uwagę pracownikom na rekomendacje, żeby NIE dotykali dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 6. Poinformuj pracowników, by przestrzegali higieny kaszlu i oddychania:
  • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu min. 60%.
 7. Zapewnij czystość i higienę w pomieszczeniach poprzez przekazanie dokładnych instrukcji dla osób sprzątających oraz kontroluj ich realizowanie:
  • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze, a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
 8. Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe![3]
 9. Upowszechniaj wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
Komunikacja między pracownikami
 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości zdalny kontakt z klientami (telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, komunikatory).
 3. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 4. Jeśli jest to możliwe, zastosuj opcję pracy zdalnej pracowników.

AUTOMATECH – MOŻLIWOŚCI KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ

Obecna, trudna sytuacja w kraju spowodowała, że spotkania z klientami stały się niemożliwe. Dlatego proponujemy korzystanie przede wszystkim ze zdalnych form komunikacji:

Zachowując zalecane środki ostrożności podane przez GIS oraz Gov.pl[2] informujemy, że czynne jest nasze biuro oraz sklep firmowy:

ul. Ewy 2, 05-816 Opacz-Kolonia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Zespół Automatech

www.automatech.pl
www.automatechsklep.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 24 marca 2020r. poz. 522). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522

[2] www.gov.pl

[3] Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Źródło zdjęcia zamieszczonego w artykule: Wikipedia.