Ocena ryzyka

O tym czy maszyna będzie bezpieczna dla obsługujących ją osób, należy zadbać już na etapie projektu, który powinien zawierać funkcjonalności bezpieczne dla operatorów.

Ostatecznie, jeśli nie jest to możliwe, bezpieczne rozwiązania należy uzupełnić na późniejszym etapie, na przykład w momencie modyfikacji maszyny lub jej części.

Ocena ryzyka obejmuje 3 podstawowe elementy:

  • Opis maszyny/urządzenia, ustalenie cyklu działania maszyny, wyszczególnienie ograniczeń: przeznaczenie maszyny, ograniczenia pracy (zakres temperatury, napięcie), użytkownicy (pracownicy, stażyści pod nadzorem pracowników), limit czasu.
  • Zidentyfikowanie zagrożeń i najważniejszych braków na każdym etapie pracy maszyny uderzenie, obcięcie, zmiażdżenie, uwięzienie.
  • Oszacowanie ryzyka – to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia szkód, które mogą powstać przez niebezpieczne sytuacje
    Jeśli na maszynie występują różne możliwe zagrożenia, ryzyko należy oszacować dla każdego z nich osobno.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy specjalną ofertę:
tel. 22 753 24 80
biuro.warszawa@automatech.pl