OMRON EMI B, zasilacz z metalową obudową

Klasa EMI B i korekcja czynnika zasilania. Główne ulepszenia w modelach S8JX-P to funkcja harmonicznego tłumienia natężenia prądu/PFC (korekcja czynnika zasilania) oraz zgodność z kasą B EMI EN55011. Wprowadzono ponadto dodatkowe funkcje (dotyczy to tylko modeli o mocy 300 i 600 W):

  • Zdalne wykrywanie, umożliwiające kompensowanie spadków napięcia na przewodach.
  • Zdalne sterowanie, wykorzystywanie zewnętrznego sygnału umożliwia WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE wyjścia, bez konieczności odłączania napięcia wejściowego.
  • Wyjście alarmu, informujące o błędach PS, takich jak awaria wentylatora lub niewystarczające napięcie.

Linia urządzeń S8JX-P obsługuje napięcia wyjściowe 5, 12, 24 i 48 V DC (dostępna jest również opcja napięcia 15 VDC dla urządzeń S8JX-G 15 W i 35 W). Linia urządzeń oferuje moce 15 W, 35 W, 50 W, 100 W, 150 W, 300 W i 600 W wraz ze wszelkimi napięciami wyjściowymi dostępnymi dla wszystkich urządzeń.

2353

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt