OMRON ,Zaawansowany Sterownik Bezpieczeństwa NX

NOWOŚĆ – ZAAWANSOWANY STEROWNIK BEZPIECZEŃSTWA Z SERII NX, OMRON
„Pierwszy na świecie* zaawansowany sterownik bezpieczeństwa obsługujący dwie przemysłowe sieci bezpieczeństwa dla systemów robotów przemysłowych”.

Możliwość zmiany organizacji linii produkcyjnych – zamiast dużych, skomplikowanych i trudnych w kwestii rekonfiguracji zaistniała opcja podzielenia całego procesu produkcji na poszczególne etapy, które są teraz niemal odrębnymi maszynami. Przy zastosowaniu modułowego sterownika sieciowego serii NX unikamy konieczności zatrzymania całej linii produkcyjnej a rejestrowanie danych bezpieczeństwa powoduje, że nagłe wykrycie przestoju jest możliwe również przez mało doświadczonych pracowników.

  • Elastyczny system bezpieczeństwa dla złożonych linii produkcyjnych
  • Możliwość blokowania poszczególnych maszyn

Szybkie i łatwe projektowanie funkcji bezpieczeństwa

  • Skrócenie czasu potrzebnego na realizację i weryfikację funkcji bezpieczeństwa

Uproszczone zarządzanie oraz utrzymanie systemu bezpieczeństwa

  • Skrócenie przestojów
  • Ograniczenie prac serwisowych

Obiektowość pojawiła się w fabrykach, przekształcając ogromne, spójne instalacje w zespoły połączonych siecią przemysłową, poszczególnych etapów produkcji. Tego typu rozwiązanie pozwala modyfikować czy serwisować tylko wymagające interwencji części systemu, bez konieczności wstrzymywania pozostałych maszyn.Produkcja masowa coraz częściej dostosowuje się do zróżnicowanych potrzeb konsumentów, a co za tym idzie – wymaga rekonfiguracji linii produkcyjnych i dostosowania oraz weryfikacji systemu bezpieczeństwa do wprowadzonych zmian. Taki proces dotychczas był skomplikowany, czasochłonny i możliwy do przeprowadzenia tylko za sprawą wykwalifikowanego personelu. Obecnie to się zmieniło. Firma Omron, w odpowiedzi na te potrzeby wprowadziła nowy, sieciowy sterownik, obsługujący maszyny i roboty przemysłowe, zapewniający jednocześnie funkcje bezpieczeństwa. W związku z globalizacją, linie produkcyjne muszą działać w zgodności ze światowymi standardami. CIP Safety jest protokołem transmisji danych bezpieczeństwa za pośrednictwem technologii EtherNet/IP, obowiązującej w fabrykach na całym świecie. W ten sposób, również systemy produkcji są standaryzowane w skali globalnej.

Jedno połączenie przy zastosowaniu CIP Safety
Wzrasta zastosowanie systemów bezpieczeństwa przy obsłudze robotów przemysłowych. Stosując moduł komunikacyjny NX-CSG oraz jednostkę centralną NX-SL5, łatwo jest stworzyć sieć robotów przemysłowych, wykonujących kolejne etapy produkcji.

EtherNet/IP oferuje różnorodność zastosowań
Większa ilość portów komunikacyjnych, umożliwia podział sieci na poszczególne segmenty przy pomocy odrębnych urządzeń sieciowych. W ten sposób dodawanie nowych urządzeń do systemu lub usuwanie zbędnych, nie wymaga ingerencji w całościowy system bezpieczeństwa.

Szybka i ciągła komunikacja ułatwia proces rekonfiguracji
Moduł komunikacyjny NX-CSG320 wraz z jednostką centralną NX-SL5_, oferują komunikację funkcji bezpieczeństwa przy użyciu protokołu CIP Safety, jednocześnie realizując funkcje bezpieczeństwa na lokalnych portach wejścia/wyjścia. Przy czasach reakcji sterownika równych 50mS na cykl, seria NX-SL5_ doskonale się sprawdza w aplikacjach wymagających dużej responsywności.

Standaryzacja systemu bezpieczeństwa dla dużych, zrobotyzowanych linii produkcyjnych – konfiguracja systemu
W przypadku gdy linia produkcyjna, w której skład wchodzą roboty, kurtyny, wyłączniki awaryjne i inne komponenty bezpieczeństwa, będące połączonymi w sieć EtherNet/IP oraz wykorzystujące protokół bezpieczeństwa CIP Safety, moduł NX-CSG oraz sterownik NX-SL5 obsługują funkcje bezpieczeństwa w każdym procesie. Protokół CIP Safety odpowiada za blokady pomiędzy poszczególnymi procesami, jak i kontrolę całego systemu.

Blokowanie pomiędzy różnymi maszynami
Prosta konfiguracja

CIP Safety umożliwia łączenie komponentów bezpieczeństwa wraz z typowymi urządzeniami w jedną wspólną sieć, zapewniając w ten sposób blokady bezpieczeństwa pomiędzy różnymi rodzajami maszyn.

Modułowe podejście do poszczególnych procesów daje swobodę przy konfiguracji linii produkcyjnych
Łącząc moduł komunikacyjny NX-CSG320 wraz z jednostką centralną, typu safety – serii NX-SL5_ – zyskujemy funkcję przekazywania sygnału blokującego pomiędzy kolejnymi maszynami, przy jednoczesnej obsłudze funkcji bezpieczeństwa. W ten sposób dla każdej maszyny można stworzyć osobny program, odpowiadający za jej obsługę, jak i realizację funkcji bezpieczeństwa – co znacznie zwiększa efektywność.

Modułowe maszyny, posiadające odrębne jednostki centralne
W przypadku wytwarzania bardziej zaawansowanych technologicznie produktów, sam proces produkcji, w teorii – od zawsze był podzielony na etapy. W praktyce – dopiero od teraz. Jedna maszyna nie jest w stanie stworzyć takiego produktu od początku do końca, więc w grę wchodzi zastosowanie większej ilości maszyn produkcyjnych – odpowiedzialnych za kolejne etapy, oraz maszyny transportujące i obrabiające pomiędzy tymi nimi. Obecnie każdy z tych etapów można wyodrębnić, i wyposażyć w oddzielne sterowniki gwarantujące wedle potrzeb, realizację funkcji bezpieczeństwa, obsługi maszyn, robotów i linii transportowych, jednocześnie będących w jednej sieci – komunikując się wzajemnie w celu zapewnienia ciągłości i płynności produkcji.

Dwie różne sieci w jednym systemie oraz zintegrowane bezpieczeństwo maszyn, pracujących z dużą prędkością
Sterownik bezpieczeństwa serii NX-SL5_ podłączony do sterownika obsługującego maszyny NX102, umożliwiają korzystanie obu sieci jednocześnie, mianowicie EtherCAT + FSoE oraz EtherNet/IP + CIP Safety. Dodatkowo blokowanie pomiędzy maszynami może się odbywać za pośrednictwem FSoE, jak i z zastosowaniem protokołu CIP Safety. Podłączając do tej konfiguracji jeszcze moduł obsługujący porty wejść/wyjść, zyskujemy wielofunkcyjne urządzenie sieciowe, z funkcjami bezpieczeństwa i obsługą serwo-silników przy dużych prędkościach, w czasie rzeczywistym i z zastosowaniem interfejsu HMI.

Ulepszone projektowanie aplikacji
Oprogramowanie Sysmac Studio-Automation, oferuje różnorakie funkcje, skracające czas niezbędny do zaprojektowania nowego systemu automatyzacji, oraz jego weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa.

W przypadku prostych maszyn istnieje funkcja automatycznego programowania
Tworząc tablice prawdy, z zastosowaniem wejść, wyjść oraz warunków zatrzymania dla komponentów bezpieczeństwa – program do obsługi, można wygenerować automatycznie.

Definiowane przez użytkownika bloki funkcyjne
Programy można z łatwością przekonwertować na zdefiniowane przez użytkownika bloki funkcyjne, w których dołączane są pliki pomocy, opisujące wejścia, wyjścia i warunki działania. Stosowane są przy tym różne poziomy zabezpieczeń bloków funkcyjnych przed podglądem lub nieautoryzowanymi zmianami.

Możliwość implementacji funkcji zarządzania bezpieczeństwem, z pominięciem standaryzacji oraz wiedzy eksperckiej
Istnieje możliwość, przeprowadzenia symulacji działania programu, na komputerze klasy PC, z oprogramowaniem Sysmac Studio, bez konieczności podłączania sprzętu w celu weryfikacji jego działania.

*Na podstawie badań firmy OMRON przeprowadzonych w lipcu 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy specjalną ofertę:
tel. 22 753 24 80
biuro.warszawa@automatech.pl