Panasonic, kurtyna świetlna bezpieczeństwa SF4D

Kurtyna Typ SF4D

wg PN EN 61496-1/2 oraz PLe wg PN EN ISO 13849-1

  • Bardzo solidna obudowa
  • Ekstremalnie długi zasięg: max. 15m dla rozdzielczości 25mm oraz max. 12m dla rozdzielczości 14mm*

Zalety produktu:

  • Wskaźniki statusu i stabilności ułatwiające instalację i konserwację
  • Najkrótszy czas reakcji podczas wyłączania wyjść OSSD1, OSSD2! Tylko max. 10ms dla pojedynczej kurtyny!
  • Stopień ochrony IP67
  • Zintegrowane wyjścia PNP i NPN
  • Zgodny ze wszystkimi powszechnymi normami i standardami
  • Brak martwiej strefy
  • Typy ochrony palców, rąk i ramion dostępne do wysokości do 1,9 m

Dlaczego warto stosować Kurtynę SF4D z pomiarem dobiegu:
Pomiar dobiegu jest niezbędny do określenia wymaganej odległości kurtyny świetlnej od miejsca niebezpiecznego.Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 13855 poprawność umiejscowienia urządzeń ochronnych takich jak kurtyny świetlne bezpieczeństwa zależna jest od czasu całkowitego zatrzymania niebezpiecznych ruchów maszyny po wywołaniu funkcji zatrzymania awaryjnego.

*Pomiar dobiegu umożliwia również dobór odpowiedniej rozdzielczości (ilości wiązek) oraz wysokości kurtyny dla danego zagadnienia. Im większa rozdzielczość kurtyny świetlnej, tym bliżej miejsca zagrożenia może zostać zamontowana.

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt