Panasonic KW2G – analizator parametrów sieci

Panasonic KW2G jest to wielofunkcyjny analizator parametrów sieci. Umożliwia pomiar zużycia energii elektrycznej (kWh), bieżącego zużycia energii elektrycznej (kW, kvar, kVA), prądu płynącego w danym obwodzie (A), napięcia (V), częstotliwości (Hz), istnieje również opcja zliczania impulsów.

Do jednostki głównej KW2G można podłączyć moduły rozszerzeniowe (maksymalnie 7), dzięki którym mamy możliwość podłączenia do 16 przetworników prądowych.

Przetwornik prądowy jest to element zakładany na odpowiednią żyłę (fazę), który odpowiada za pomiar wyżej wymienionych parametrów. Dzięki temu zyskujemy niezwykłą funkcjonalność – mamy możliwość mierzenia określonego obwodu sieci elektrycznej, np. pomiar monitorujący tylko pewien sektor maszynowy, pomiar monitorujący tylko jedną maszynę, a nawet tylko jedno gniazdo elektryczne.

Monitorowanie parametrów sieci może się odbywać na sieci jednofazowej (potrzebny jeden przetwornik prądowy) lub trójfazowej (dwa przetworniki prądowe). Jeden licznik KW2G (wraz z 7 modułami rozszerzeniowymi) umożliwia monitorowanie do 8 punktów sieci trójfazowej i 16 punktów sieci jednofazowej. Wszystkie parametry możemy odczytywać bezpośrednio na liczniku lub wykorzystując moduł komunikacyjny RS485 skomunikować go z sterownikiem lub poprzez port USB podłączyć licznik do komputera. Przy podłączeniu do komputera mamy do dyspozycji darmowe oprogramowanie „KW Monitor”, który umożliwia konfigurację licznika oraz pomiar parametrów.

6757

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt