PILZ, PSEN me – mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa

Mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa PSENmech nadają się do bezpiecznego monitorowania ruchomych, rozdzielających urządzeń zabezpieczających. Gdy urządzenia zabezpieczające zostaną otwarte, wyzwalane są wyłączniki bezpieczeństwa PSEN me i stwarzający zagrożenie ruch maszyny zatrzymywany jest za pomocą urządzenia do przetwarzania danych Pilz. W ten sposób można zapewnić bezpieczne i sprawdzone, kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy. Dzięki zwiększonej sile wyciągania włącznika wyłączniki bezpieczeństwa PSEN me zapobiegają niezamierzonemu otwarciu drzwi ochronnych. Dzięki mechanicznie dostosowanemu włącznikowi spełniają one wymogi normy EN 1088 (ochrona przed obejściem). Mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa PSENmech z blokadą zapewniają zablokowanie (blokadę) drzwi ochronnych aż do zakończenia niebezpiecznego procesu produkcyjnego. Ponadto uniemożliwiają przerwanie produkcji w wyniku nieupoważnionego dostępu.

Dostępne modele: PSEN me1, PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4.

Uniwersalne zastosowanie przy wbudowanej ochronie przed manipulacją
Dzięki wersji wykonania dla różnego napięcia zasilającego mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa PSENmech z blokadą umożliwiają integrację ze wszystkimi systemami bezpieczeństwa. Nadają się one do wszystkich napięć sterujących od 24 do 48 V DC lub 24 do 230 V AC. Niezamierzonemu otwarciu urządzenia zabezpieczającego zapobiega zwiększona siła wyciągania włącznika. Można być przy tym pewnym zabezpieczenia przed manipulacją, uniemożliwiającego obejście zabezpieczenia za pomocą prostych środków w rodzaju drutu lub śrubokręta itp.

Bezpieczne – nawet jeśli wokół jest gorąco
Ze względu na dużą rozpiętość różnych temperatur otoczenia mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa PSENmech mogą być stosowane nawet w najtrudniejszych warunkach.

Prosty obrót
Ich uniwersalny sposób włączania ze względu na maks. osiem kierunków najazdu zapewnia dużą elastyczność podczas montażu.

Przyjazny dla użytkownika montaż i uruchamianie
Wszystkie mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa PSENmech odznaczają się zwartą budową, dzięki czemu mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie do dyspozycji jest niewiele miejsca. Można je również montować w gotowych profilach i jako wyposażenie dodatkowe.
Krótkie czasy uruchamiania i przestojów dzięki łatwemu w serwisowaniu sposobowi włączania z użyciem zacisków.

1939

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt