PILZ, PSEN op – kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Zapory, kurtyny i kraty świetlne to bezkontaktowe urządzenia zabezpieczające. Zaliczają się one do optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających i stanowią skuteczną oraz tanią alternatywę dla typowych zabezpieczeń mechanicznych. Urządzenia PSENopt umożliwiają zabezpieczenie dostępu do obszarów zagrożenia, w przypadku których zachodzi konieczność ingerencji podczas aktywnego procesu produkcji. Niewidoczne pole ochronne z promieni podczerwonych monitoruje współpracę człowieka i maszyny. W przypadku przerwania promienia świetlnego, natychmiast wyzwalane jest polecenie wyłączenia. W ten sposób można chronić pracowników przed obrażeniami, bezpiecznie i efektywnie – bez ograniczania swobody.

Dostępne modele: PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op4B-T, PSEN op4B-L, PSEN op4B-S, PSEN op4F, PSEN op4F-s, PSEN op4F-b, PSEN op4F-m, PSEN op4B-bm, PSEN op4B-sl, PSEN op4H, PSEN op4H-s, PSEN op4H-b, PSEN op4H-m, PSEN op4H-bm, PSEN op4H-sl, PSEN op2H, PSEN op2H-s, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4B, PSEN opSb-4F, PSEN opSB-4H.

Za pomocą urządzeń PSENopt można w bezpieczny, efektywny i ekonomiczny sposób chronić pracowników i produkowany towar. Niewidoczne pole ochronne z promieni podczerwonych chroni niebezpieczne obszary. W przypadku przerwania promienia świetlnego natychmiast wyzwalane jest polecenie wyłączenia. Opcje mutingu, blankingu i/lub łączenia kaskadowego otwierają szerokie możliwości optymalnego wykorzystania urządzeń PSENopt w stosowanych instalacjach. Dlatego też nadają się one dla różnych branż i zastosowań, np.

 • Prasy i tłoczniki
 • Maszyny do walcowania i cięcia
 • Centra obróbcze
 • Roboty
 • Stanowiska uzbrajania
 • Linie montażowe
 • Instalacje transportowe i przenośnikowe
 • Magazyny regałowe
 • Maszyny pakujące
 • Wtryskarki
 • Maszyny do obróbki drewna, skóry, ceramiki i tekstyliów

1881

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt