Pomiary dobiegu

Analizę wykonujemy na podstawie wymagań zawartych w:

  • Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE oraz normach zharmonizowanych.
  • Dyrektywie wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz. 1228).

Użytkownicy kurtyn bezpieczeństwa powinni poddawać regularnej kontroli czasu reakcji układów bezpieczeństwa czyli faktyczną zdolność do zabezpieczania obszaru niebezpiecznego.

Kontroli podlegają maksymalne czasy reakcji m.in. kurtyn bezpieczeństwa, sterowania 2-ręcznego, stopów awaryjnych, pomiary parametrów funkcjonalności bezpieczeństwa – pomiary dobiegu elementów niebezpiecznych (czas, prędkość, droga), siły, odległości bezpieczeństwa.

Pomiary wykonujemy przy pomocy urządzenia firmy ASM MNGZ pozwalającego zmierzyć dobieg prasy czyli czas zatrzymania od momentu wystawienia sygnału stop np. po wciśnięciu przycisku STOP-AWARIA.

Pomiary dokumentujemy, archiwizujemy, wykonujemy okresowo.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy specjalną ofertę:
tel. 22 753 24 80
biuro.warszawa@automatech.pl