Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

Pomiary przeciwzakłóceniowe EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna.

Przed wprowadzeniem do obrotu na terenie Unii Europejskiej, każdy wyrób musi być sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i spełniać warunki zawarte w przepisach unijnych. Jedną z takich kontroli zgodności z wytycznymi unijnej Dyrektywy jest kompatybilność elektromagnetyczna.

CEL ANALIZY KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (ang. EMC – electromagnetic compatibility) do zdolność urządzenia elektrycznego do właściwej pracy w przeznaczonym dla niego środowisku. Działające urządzenie może zaburzać środowisko elektromagnetyczne. Dlatego istotne jest, by charakteryzowały się odpornością na przepięcia związane np. z awarią, włączaniem, wyłączaniem, na wyładowania elektrostatyczne np. podczas burzy lub na fale radiowe.
WARUNKI POMIARU KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ EMC
Pomiary kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadza się w warunkach eksploatacji określonych jako reprezentatywne dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem urządzenia. Końcowa ocena kompatybilności EMC potwierdza spełnienie wymagań zgodnie z założeniem producenta.
ZAMÓW POMIAR W AUTOMATECH
Powierzenie wykonania pomiarów EMC odpowiedniej jednostce certyfikującej posiadającej wiedzę ekspercką oraz odpowiednio wyposażone laboratorium jest najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Daje gwarancję, że pomiary zostaną dokonane zgodnie z obowiązującymi normami. Końcowym etapem pomiaru jest wystawienie Deklaracji Zgodności.

O POMIARACH EMC PISZEMY NA NASZEJ
NOWEJ STRONIE O BEZPIECZEŃSTWIE

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem