Pomiary przeciwzakloceniowe EMC

Przed wprowadzeniem do obrotu na terenie Unii Europejskiej, każdy wyrób musi być sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i spełniać warunki zawarte w przepisach unijnych. Jedną z takich kontroli zgodności z wytycznymi unijnej Dyrektywy jest kompatybilność elektromagnetyczna.

CEL ANALIZY KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (ang. EMC – electromagnetic compatibility) do zdolność urządzenia elektrycznego do właściwej pracy w przeznaczonym dla niego środowisku. Działające urządzenie może zaburzać środowisko elektromagnetyczne. Dlatego istotne jest, by charakteryzowały się odpornością na przepięcia związane np. z awarią, włączaniem, wyłączaniem, na wyładowania elektrostatyczne np. podczas burzy lub na fale radiowe.

WARUNKI POMIARU KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ EMC
Pomiary kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadza się w warunkach eksploatacji określonych jako reprezentatywne dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem urządzenia. Końcowa ocena kompatybilności EMC potwierdza spełnienie wymagań zgodnie z założeniem producenta.

ZAMÓW POMIAR W AUTOMATECH
Powierzenie wykonania pomiarów EMC odpowiedniej jednostce certyfikującej posiadającej wiedzę ekspercką oraz odpowiednio wyposażone laboratorium jest najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Daje gwarancję, że pomiary zostaną dokonane zgodnie z obowiązującymi normami. Końcowym etapem pomiaru jest wystawienie Deklaracji Zgodności.
O pomiarach EMC piszemy na naszej nowej stronie o bezpieczeństwie www.bezpieczenstwo-maszyn.com.

USŁUGI AUTOMATECH
Nasza firma od 25 lat oferuje szeroki wachlarz usług inżynierskich dedykowanych klientom branży automatyki przemysłowej. Kadra inżynierska reprezentuje najwyższy poziom wiedzy dzięki bieżącym szkoleniom bezpośrednio u naszych dostawców – liderów swoich kategorii, o światowym zasięgu. Daje to gwarancję wiedzy o najnowszych, dostępnych technologiach, które nasi inżynierowie mogą zaprojektować oraz wdrożyć.
Najważniejsze usługi Automatech: audyty bezpieczeństwa, budowa i modernizacja maszyn, projektowanie i budowa szaf sterowniczych, Deklaracja Zgodności WE/UE (certyfikat CE), modernizacja pras, przemysłowe systemy wizyjne, sterowanie radiowe, systemy SCADA, pomiar dobiegu, lampy UV LED dla przemysłu, system LOTO, laserowe stanowiska znakujące, telemetryczne pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Oferujemy najnowsze technologie największych dostawców automatyki przemysłowej: system operacyjny IoT oparty na chmurze (internet of Things – internet rzeczy), analiza danych w czasie rzeczywistym, roboty, roboty współpracujące (coboty).

Zobacz Katalog Usług oraz Katalog Produktów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami:
tel.: (22) 753 24 80
mail: biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com