Projekt i wykonanie dwóch szaf sterowniczo-rozdzielczych

Dwie szafy sterowniczo-rozdzielcze dla sterowania i zasilania urządzeń pomocniczych dwóch sprężarkowni.

2483248524872489