Projekty układów sterowania

Od projektu do wdrożenia.

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na zaprojektowaniu układu sterowania maszyny bądź urządzenia, dostarczenia czujników montowanych na maszynach, wykonanie szaf sterowniczych i pulpitów, oraz ich montaż, oraz dokonanie rozruchu maszyny.

Układ sterowania zawierał będzie odpowiedni układ bezpieczeństwa, a całość wykonana zgodnie z aktualnymi normami sharmonizowanymi PN-EN i potwierdzona stosowną deklaracją zgodności.

Przykładowe wykonane przez nas projekty:

  • Aplikacja układu sterowania i kompletnego układu bezpieczeństwa na mimośrodowej prasie mechanicznej

Aplikacja_prasa_mechaniczna_3_newTym razem możecie Państwo przeczytać o nowo zrealizowanej przez nas aplikacji układu sterowania wraz z kompletnym układem bezpieczeństwa dla mimośrodowej prasy mechanicznej o nacisku 250 ton. Układ sterowania i bezpieczeństwa został wykonany w oparciu o sterownik bezpieczeństwa PSS firmy Pilz. W skład wyposażenia weszła między innymi kurtyna świetlna SOC4 firmy Bernstein w kategorii 4 wg. normy PN-EN 954-1, oraz tekstowy panel operatorski PXT firmy Pilz.

  • Układ bezpieczeństwa dla linii produkcyjnej osłoniętej osłonami mechanicznymi z ruchomymi bramkami wejściowymi.

Aplikacja_linia_technologiczna_1_bigZamieściliśmy opis naszej realizacji układu bezpieczeństwa dla linii produkcyjnej zabezpieczonej osłonami mechanicznymi z ruchomymi bramkami wejściowymi. Układ ten został zaprojektowany z myślą o spełnieniu czwartej kategorii bezpieczeństwa. W strefie działania układu znalazły się: 2 prasy pneumatyczne, 7 bramek wejściowych, 48 zaworów pneumatycznych i 8 napędów falownikowych i standardowy układ sterowania. System bezpieczeństwa został oparty o sterownik bezpieczeństwa PSS z przyłączem do bezpiecznej sieci komunikacyjnej SafetyBus.

  • Automatyczne i zdalne sterowanie dla stacji uzdatniania wody.

SUW_Kampinos_Stacja_uzdatniania_wody_bigW roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmiany typu budowlanego (nowe zbiorniki wody, zastąpienie hydroforów przez zestaw pompowy, itp.)SUW otrzymała nowoczesny układ sterowania Władze gminy zdecydowały się na najnowocześniejszy technik sterowania, z użyciem sterownika PLC, dotykowego terminala operatorskiego, falownika, zabezpieczeń chroniących pompy przed suchobiegiem, oraz najnowszych możliwości telekomunikacyjnych t.j. zdalnej i lokalnej wizualizacji dostępnej przez sieć komórkową GSM i Internet. Układ sterowania został zaprojektowany, oprogramowany i uruchomiony przez naszą firmę.

Zaprezentowane przykłady nie wyczerpują naszych referencji. Służą jedynie pokazaniu spektrum naszych możliwości.  Układy sterowania to nasza ulubiona działalność i z przyjemnością odpowiemy na nawet najtrudniejsze zapytanie.

Zapraszamy do przesłania zapytania: biuro.warszawa@automatech.pl