SAE

SAE IT-systems GmbH & CO rozwija i produkuje wysoce innowacyjne i niezawodne produkty z branż: telemetrii, automatyki, przesyłu danych zgodnie z protokołem IEC, zdalnego sczytywania danych. Firma SAE cechuje się ponad 40-letnim doświadczeniem w branży, są uważani za wodzących wytwórców w dziedzinie innowacji.