Siemens

Bezpieczeństwo Zintegrowane (Safety Integrated) zapewnia perfekcyjną ochronę osób, maszyn i środowiska.

Integracja technologii bezpieczeństwa do standardowych systemów sterowania znacząco poprawia ich konkurencyjność. Dla producentów i użytkowników maszyn jest to mniejsza ilość standardowych podzespołów, przy wykorzystaniu tego samego inżynieringu.

Automatech jako Kwalifikowany Integrator Systemów Bezpieczeństwa we współpracy z firmą Siemens realizuje modernizacje, modyfikacje oraz migracje systemów.

  • Audyty maszyn na zgodność z dyrektywami UE
  • Analizy ryzyka dla maszyn
  • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa
  • Projekty elektryczne i mechaniczne
  • Migracje systemów do S7- 1500/1200
  • Kompleksowe dostosowania
  • Systemy bezpieczeństwa z użyciem sterowników Simatic Fail Safe


Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt