System LOTO

SYSTEM LOTO – PODNIEŚ STANDARD BEZPIECZEŃSTWA W ZAKŁADZIE

System LOTO został stworzony w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka wypadków pracowników na stanowiskach pracy. Chodzi o tę część wypadków związanych z urazami w wyniku przypadkowego uruchomienia maszyny lub urządzenia przez niepowołane osoby podczas prac konserwacyjnych, serwisowych lub przestoju maszyny.
Zastosowanie procedury bezpieczeństwa LOTO chroni przed przypadkowym załączeniem napięcia, zabezpiecza maszynę przed ponownym uruchomieniem przed zakończeniem prac, wymaga, by źródło zasilania było wyłączone i odizolowane od maszyny przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Procedura LOTO, w konsekwencji, zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Wdrożenie procedury LOTO, AUTOMATECH

Zdjęcie 1: Wdrożenie procedury LOTO, AUTOMATECH

W AUTOMATECH WDRAŻAMY LOTO

System LOTO jest szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem zyskał popularność na wszystkich kontynentach: odpowiednio wprowadzony zapewnia bezpieczną pracę, może ochronić zdrowie, a nawet życie pracowników.

W AUTOMATECH zrealizowaliśmy w ostatnich latach bardzo dużo wdrożeń systemów LOTO, nie tylko u klientów z zagranicznym kapitałem. Obserwujemy, że coraz częściej również polskie firmyzainteresowane systemem LOTO, by zminimalizować zagrożenia na niebezpiecznych maszynach i dzięki temu chronić życie i zdrowie pracowników obsługi.

Automatech specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów przygotowujących oraz wdrażających system LOTO w zakładach przemysłowych w całej Europie.

Rozwiązania, które proponujemy na podstawie wykonanego audytu, spełniają międzynarodowe standardy.

System Loto

Zdjęcie 2: System LOTO

CO ZYSKASZ WPROWADZAJĄC LOTO?

 • Bezpieczniejsze stanowiska pracy -> dzięki mniejszej ilości wypadków
 • Zwiększona produktywność -> dzięki krótszym przestojom
 • Najlepsze praktyki -> dzięki jasno sprecyzowanej, spisanej procedurze postępowania

SYSTEM LOTO

Nazwa LOTO to skrót od dwóch wyrazów, które są podstawowymi narzędziami tej procedury: Lockout oraz Tagout: LockOut i TagOut -> LOTO

 • LOCKOUT – z ang. „zablokuj” – polega na zablokowaniu miejsca, które uniemożliwi przepływ energii tym samym blokując możliwość przypadkowego uruchomienia maszyny. Odłączany jest dopływu energii, tworząc stałe przerwanie ciągłości obwodu (poprzez zastosowanie elementu odcinającego), w sposób uniemożliwiający uruchomienie maszyny, dopóki nie zostanie usunięty element odcinający dopływ energii. Dotyczy to wszelkiego typu energii, mogącej potencjalnie być przyczyną wypadku: mechanicznej, chemicznej, elektrycznej, hydraulicznej czy pneumatycznej.
 • TAGOUT – z ang. „oznacz” (z ang. „tag” – zawieszka) – to drugi element procedury LOTO. Oznacza umieszczenie w miejscu założonej blokady zawieszki ostrzegawczo-informacyjne o czasowym wyłączeniu maszyny z eksploatacji, podaje powód założenia blokady, informuje o tym, że urządzenie/urządzenia, które zostały odłączone, nie mogą być przywrócone do eksploatacji do czasu zdjęcia blokady, zawiera nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz inne niezbędne informacje.

BLOKADY STOSOWANE W LOTO

Wśród blokad systemu LOTO, ze względu na rodzaj niebezpiecznego elementu można wyróżnić 2 główne grupy blokad:

 1. BLOKADY ELEKTRYCZNE

  Ten typ blokad montuje się szafach sterowniczych i rozdzielniach, do blokowania: bezpieczników, przełączników czy wyłączników np. różnicowoprądowych.

  Przykłady blokad elektrycznych:

  Blokada obrotowa, blokada wtyków elektrycznych, blokada uniwersalna wyłącznika instalacyjnego, obrotowa blokada wtyków elektrycznych, blokada wyłączników wielobiegunowych

  Zdjęcie 3: Blokada wyłączników nadprądowych uniwersalna Brady/AUTOMATECH

 2. BLOKADY MECHANICZNE

  Przykłady blokad mechanicznych:

  Blokada bezpiecznika klipsowa, blokada bezpiecznika nakładkowa, blokada zaworu uniwersalna, blokada zaworu butli gazowej, blokada linkowa uniwersalna, blokada zaworu zasuwowego, blokada szybkozłączki pneumatycznej, blokada zaworu kulowego, blokada zaworu czopowego, blokada zaworu motylkowego, blokada zaworu zasuwowego składana.

KŁÓDKI BEZPIECZEŃSTWA, ZAWIESZKI

Zarówno zawieszki jak i kłódki bezpieczeństwa są stosowane zarówno przy blokadach elektrycznych jak i mechanicznych. Jeśli maszynę obsługuje więcej niż jeden pracownik stosuje się zbiorcze skrzynki zabezpieczające, a każdy obsługujący musi posiadać swoją kłódkę; maszyna zostanie uruchomiona dopiero wtedy, gdy ostatnia osoba zdejmie swoją kłódkę.

Kłódki bezpieczeństwa firmy Brady oferowane przez AUTOMATECH charakteryzują się dużą wytrzymałością, zostały wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych jak oraz promieniowanie UV i doskonale sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach, zakres temperatur od -57°C do 117°C.

Warto zapoznać się z całą ofertą kłódek Brady oferowanych przez AUTOMATECH.

ZOBACZ RODZAJE KŁÓDEK

Kłódki bezpieczeństwa z linką kompaktową, Brady/AUTOMATECH

Zdjęcie 4: Kłódki bezpieczeństwa z linką kompaktową, Brady/AUTOMATECH

Kłódki bezpieczeństwa Brady/AUTOMATECH

Zdjęcie 5: Kłódki bezpieczeństwa Brady/AUTOMATECH

PRZESZKOLENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Patrząc na całość systemu LOTO, kluczowe znaczenie ma przeszkolenie załogi. Pracownicy obsługujący maszyny muszą się zapoznać z zasadami stosowania systemu LOTO, żeby wiedzieć jak postępować podczas serwisowania maszyn czy prac konserwacyjnych. Człowiek nie posiadający właściwej wiedzy postępuje na podstawie swoich osobistych doświadczeń czy założeń, które finalnie mogą okazać się błędne. Dlatego istotne jest, by każdy pracownik miał właściwą wiedzę, która zapewnia bezpieczną pracę.

SYSTEM LOTO – INSTRUKCJA

Ważnymi elementami szkolenia z systemu LOTO są: ogólna procedura oraz instrukcja.

Ogólna procedura – zawiera zbiór przepisów określających cel wdrożenia systemu Lockout Tagout oraz zakresy odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych pracowników w zakresie pojawienia się potencjalnych zagrożeń w trakcie codziennej pracy.

Instrukcja blokowania maszyn – powinna być elementem ogólnej procedury i zawierać następujące elementy: określenie punktów odcięcia energii, sposoby bezpiecznego wyłączenia, opis metod weryfikacji stanu „zerowej energii”, opis działania podczas procesu LOTO.

Instrukcja powinna być przygotowana w przejrzysty sposób, najlepiej, żeby treść zmieściła się na jednej stronie, długa treść jest nieczytelna i nie zachęca do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami. Instrukcja powinna być maksymalnie prosta, oparta na czytelnych zdjęciach lub rysunkach tak, żeby pracownik mógł sprawnie zidentyfikować newralgiczne punkty.

Instrukcja systemu LOTO musi być zweryfikowana przez właściwą osobę.

Każdy pracownik, którego obowiązki dotyczą również procedury LOTO musi zostać z nią zapoznany krok po kroku, by pracodawca miał pewność, że zaimplementowany system Lockout Tagout spełni najważniejszą funkcję: da gwarancję bezpieczeństwa pracownikom.

WAŻNE:

 • Zgodnie z systemem LOTO, mechaniczne blokady mogą zostać założone jak i następnie zdjęte wyłącznie przez upoważnioną osobę.
 • Jeśli na maszynie objętej systemem LOTO pracuje więcej niż jedna osoba, każdy z pracowników powinien mieć własne zabezpieczenie osobiste np. własną kłódkę.
 • Klucz do własnej kłódki nie może być przekazywany innym osobom.

Procedura Loto

Zdjęcie 6: Procedura LOTO

USPRAWNIJ SYSTEM LOTO W SWOIM ZAKŁADZIE

Jest 6 głównych zasad wprowadzenia systemu LOTO(1),

 • Przygotowanie systemu LOTO w zakładzie z obowiązkiem przestrzegania go przez wszystkich pracowników po odpowiednim przeszkoleniu.
 • Zamontowanie blokad uniemożliwiających przypadkowe uruchomienie maszyn lub urządzeń odłączonych od zasilania.
 • W przypadku nowych lub zmodernizowanych urządzeń konieczne jest dopilnowanie, żeby również zostały objęte procedurą LOTO.
 • Opracowanie systemu kontroli każdego przypadku założenia oraz zdjęcia blokady/etykiety, na każdym etapie procedury LOTO, łącznie z określeniem nazwiska pracownika usuwającego te zabezpieczenia.
 • Przygotowanie i wdrożenie szczegółowych wytycznych dotyczących osób uprawnionych do zakładania i zdejmowania blokad/etykiet.
 • Przeprowadzanie corocznych kontroli systemu LOTO, by upewnić się, że system sprawnie działa.

EUROPEJSKIE NORMY STOSOWANE W LOTO

 1. Dyrektywa 2009/104/WE (wcześniej dyrektywa Rady 89/655/EWG z 30 listopada 1989 r.)
 2. Norma EN ISO 14118 (2018-07) dotycząca bezpieczeństwa urządzeń (zastąpiła ona normę DIN EN 1037 2008-11)

System Lockout-Tagout jest stosowany w różnych gałęziach przemysłu jako bezpieczna metoda pracy z niebezpiecznymi urządzeniami np. prasami.

AUTOMATECH prowadzi Specjalistyczne Centrum Serwisowe Pras, więcej przeczytaj na naszej stronie internetowej KLIK

Specjalistyczne Centrum Serwisowe Pras AUTOMATECH

Zdjęcie 7: Specjalistyczne Centrum Serwisowe Pras AUTOMATECH

Katalog Usług
Katalog Produktów

(1) https://www.safeopedia.com/definition/1316/lockout-tagout-loto

Źródło zdjęć 1,2,3,6: https://www.4safety.pl/uslugi/system-lockout-tagout