TELE – katalog przeglądowy

Katalog firmy TELE-technik braucht kontrolle zawiera całą ofertę firmy. W części pierwszej znajdziemy takie komponenty automatyki jak:

  • Sensing & Monitoring relays ( przekaźniki pomiarowe i monitorujące),
  • Loadmonitors (monitorowanie obciążenia),

a w drugiej:

  • Time relays (przekaźniki czasowe),
  • Monitoring systems and control units ( systemy monitorowania i jednostki sterujące),
  • Power electronic (energoelektronika),
  • Switching relays and other automation components (przekaźniki przełączające oraz inne komponenty automatyki),
  • Accessories (akcesoria).

2655

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt