Walidacja

Walidacja – to potwierdzenie, że w przedsiębiorstwie zostało zapewnione bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, przy których pracują ludzie.

Walidacja dotyczy układu mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego oraz pneumatycznego.

Polska Norma PN-EN ISO 13849-2 określa szereg czynności składających się na walidację:

 • Sporządzenie planu walidacji
 • Sprawdzenie zgodności poziomu bezpieczeństwa z obowiązującymi normami i przepisami polskimi oraz międzynarodowymi
  • Analiza od skutku do przyczyny lub od przyczyny do skutku
  • Badanie uzupełniające (w razie potrzeby)
   • Techniczna kontrola maszyn i urządzeń wg wymagań bezpieczeństwa
   • Sprawdzenie w praktyce działania poprzez symulację błędów w systemie bezpieczeństwa
   • Przeprowadzenie pomiarów (np. poziomu hałasu)
   • Testy pod kątem zabezpieczenia maszyny przed warunkami zewnętrznymi (m.in. wilgotność, temperatura) oraz odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 • Przygotowanie protokołu walidacyjnego wraz z dostarczeniem obiektywnych wyników (szczegółowych informacji o wynikach)

Brak weryfikacji poprawnego działania systemów bezpieczeństwa może prowadzić do wypadków przy pracy, dlatego odpowiedzialni pracodawcy nie powinni omijać tego elementu procesu kontroli bezpieczeństwa.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte między innym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, dyrektywie oraz zharmonizowanych z nią normach PN-EN. Walidacja jest wymagana również przez międzynarodowe normy ISO 13849, IEC 62061 oraz IEC 61508.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy specjalną ofertę:
tel. 22 753 24 80
biuro.warszawa@automatech.pl