Walizka pomiarowa dla inspektorów PIP, UDT i jednostek notyfikowanych

System pomiarowy NMG2 jest zaprojektowany, by mierzyć czas zatrzymania, odległość zatrzymania i prędkość napędzanych mechanizmów maszyn przemysłowych takich jak: pras czy młotów mechanicznych. Zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi wymaganiami bezpieczeństwa maszyny.

2401

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt