Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

Zabezpieczenie przed grawitacyjnym opadnięciem pras

Wymagania dla podpór na podstawie wytycznych normy PN-EN ISO 16092.

Właściwy dobór zabezpieczeń pras jest istotnym elementem bezpieczeństwa maszynowego dla służb serwisowych, utrzymania ruchu, pracodawców, operatorów maszyny a także projektantów maszyn.

O tym rodzaju zabezpieczeń jest mowa w Ogólnych wymaganiach dla pras wszystkich typów PN-EN ISO 16092-1.

Podczas konserwacji, naprawach czy innych koniecznych działaniach ważne jest prawidłowe zabezpieczenie suwaka prasy o sile powyżej 150 N tak, żeby ochronić pracowników w obszarze niebezpiecznych miejsc. Wtedy stosuje się odpowiednie mechaniczne urządzenia unieruchamiające chociażby klin bezpieczeństwa.

Kiedy jednak blokada nie jest w stanie zabsorbować całej siły prasy, powinna być połączona do układu sterowania tak, żeby nie można było wykonać ruchu zamykającego, gdy prasa znajduje się w górnym położeniu.

Zapobieganie grawitacyjnemu opadnięciu prasy mechanicznej ze sprzęgłem ciernym (grupa 1) lub serwoprasy mechaniczne (grupa 2) podczas konserwacji lub naprawy opisuje norma PN EN ISO 16092-2.

Podstawowe działanie mechanicznego urządzenia blokującego suwak, zapobiegające jego niebezpiecznym ruchom, polega na usunięciu lub zmniejszeniu napięcia lub ciśnienia paliwa.

W przypadku pras z grupy 1, w których zastosowano blokadę mechanicznego urządzenia przytrzymującego suwak, funkcja blokady odłącza zasilanie elektryczne obwodów sterowania serwomotorów i układu hamulcowego oraz głównego silnika napędowego, a w przypadku pras z grupy 2 układu hamulcowego. Należy przeanalizować i wyeliminować niebezpieczne zdarzenia spowodowane chwilową awarią, np. opadanie zjeżdżalni na skutek uderzenia. W takich wypadkach konieczne jest zamontowanie niezależnych zabezpieczeń sprawdzających zamknięcie prasy w przypadku uruchomienia mechanicznego urządzenia zabezpieczającego przed ześlizgiwaniem się. Istotne jest także spełnienie określonych w normie warunków technicznych zabezpieczeń typu bloki bezpieczeństwa lub innych urządzeń o podobnej funkcji. Urządzenia zabezpieczające muszą utrzymać całkowity ciężar suwaka uchwytu narzędziowego i narzędzia, tutaj minimum to największe przewidywane obciążenie.

Podczas konserwacji czy naprawy pras istotne jest jak zostały wykonane blokady bezpieczeństwa oraz jakie są ich parametry.

Norma PN-EN ISO 16092-3 odnosi się konserwacji oraz napraw podczas procesu produkcji na prasach hydraulicznych. Dla pras o długości skoku otwarcia powyżej 500 mm i głębokości stołu powyżej 800 mm konieczny jest trwały montaż na prasie. Przypadkowemu opadaniu grawitacyjnemu zapobiega się na przykład przez montaż mechanicznego lub hydraulicznego urządzenia przytrzymującego.

Warto zwrócić uwagę na sytuację, kiedy nie mają zastosowania urządzenia przytrzymujące. W takim przypadku hydrauliczne urządzenia przytrzymujące składają się albo z dwóch oddzielnych siłowników, które mogą niezależnie utrzymać suwak prasy lub dwóch hydraulicznych zaworów unieruchamiających. Konieczna jest kontrola poprzez system monitorowania urządzenia przytrzymującego, musimy mieć bowiem pewność, że działa prawidłowo a po awarii którejkolwiek z części urządzenia nie będzie możliwy żaden ruch na prasie.

Dodatkowo w prasach mechanicznych zabezpieczeniem przed ryzykiem podczas produkcji jest konstrukcja zespołu sprzęgło-hamulec oraz systemu bezpieczeństwa w tym. m.in. stałe monitorowanie wybiegu przez układ bezpieczeństwa w każdym cyklu maszyny.

Warto wspomnieć, że każda prasa mechaniczna musi być wyposażona w co najmniej jeden hamulec mechaniczny. Jak powinien być on skonstruowany, żeby zadziałał natychmiast po awarii jakiegokolwiek z układów zasilania mówi niniejsza norma. Wśród wielu funkcji, między innymi hamulec mechaniczny musi zatrzymać suwak prasy w dowolnym miejscu zakresu działania przy wyłączonym sprzęgle lub silniku. Hamulec mechaniczny musi być tak skonstruowany, żadne czynniki typu olej smarujący, wilgoć czy pył z otoczenia nie wpływały na skuteczność jego działania. Wszystkie elementy składowe hamulców mechanicznych do pras, w tym miedzy innymi sprężyny, muszą spełniać normę ISO 13849-2:2012.

Urządzenia ochronne typu osłony czy dwuręczne urządzenie sterujące zamontowane na prasach muszą mieć funkcję kontroli skuteczności zatrzymania. Taka kontrola musi się odbyć po każdym cyklu i nie mogą być przekroczone konkretne zakresy ujęte w normie. Jednym z nich jest czas zatrzymania, który nie może przekroczyć przewidzianego dla tych urządzeń. Prasa musi tak zostać zaprojektowana i wyposażona w takie rozwiązania, żeby maksymalnie ograniczyć możliwość zmiany ustalonych limitów. Przykładem takich rozwiązań może być kod dostępu.

SPECJALISTYCZNE CENTRUM SERWISOWE DLA PRAS AUTOMATECH

Ze względu na szybkość działania suwaka prasy, nawet krócej niż sekundę, prasy mechaniczne uważane są za najbardziej niebezpieczne. Dlatego zagwarantowanie bezpieczeństwa obsłudze jest priorytetem.

Nasz zespół inżynierów przeprowadził kilkadziesiąt modernizacji pras, dzięki czemu jesteśmy ekspertami w tym obszarze.

Przeprowadzamy między innymi:

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO

Jeśli planujecie Państwo modernizację prasy, oferujemy z naszej strony dedykowany zespół, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dostępnych u dostawców.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem inżynierów.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem