Zakład pod kontrolą jednego pilota

150113144657_pilotAutomatech zrealizowała w 2014 roku nowoczesną aplikację do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładzie na terenie Polski.
W zastosowanym rozwiązaniu niezbędny był bezprzewodowy system zatrzymywania awaryjnego dość rozwiniętej linii technologicznej, która zajmuje 2 hale produkcyjne oraz obszar na zewnątrz. System ten miał uzupełnić system Stopów globalnych, których uruchomienie zatrzymuje kilkanaście maszyn wchodzących w skład tej linii technologicznej, a której obsługa stanowi kilku osobowy zespół. Dodatkowe wymaganie dla systemu bezprzewodowego to spełnienie wymagań PLe wg PN EN ISO 13849-1. Do realizacji tych wymagań wybrany została produkt Conductix-Wampfler z serii BETA.

Conductix-Wampfler to firma z długoletnią tradycją w zakresie techniki bezprzewodowej. W skład jej portfolio wchodzą zarówno przemysłowe bezprzewodowe piloty a nawet pulpity sterownicze wraz z odbiornikami, jak również zestawy komunikacyjne typu nadajnik-odbiornik. Główne jej aplikacje to sterowanie dźwigami, suwnicami i innymi pojazdami samojezdnymi. Najbardziej ciekawymi i unikatowymi produktami firmy są zestawy sterownicze do aplikacji związanych z bezpieczeństwem ludzi.

150113145131_czlowiekSpełniają one dla obwodów stop-awaria poziom bezpieczeństwa PLe wg PN EN ISO 13849-1 (również SIL3 wg PN EN 61061) a dla przycisków dwustanowych z funkcją paniki (zbyt mocne naciśnięcie rozłącza obwód sterowniczy, a przy jego puszczeniu przycisk nie przechodzi przez stan załączenia) poziom PLd. Wykorzystując wbudowany wyświetlacz i dwukierunkową komunikację maszyna otrzymuje bezpieczny sygnał o możliwości pracy, a użytkownik o stanie maszyny. Wbudowana jest również funkcja czuwaka, która wymusza naciskanie przez operatora odpowiedniego przycisku, co określony czas lub na sygnał. Dzięki tej funkcji upewniamy się, że operator będący w strefie niebezpiecznej jest wyposażony w pilota i jest przytomny. Ciekawą funkcją jest również bezpieczna lokalizacja położenia operatora poprzez port podczerwieni.

150113145820_cosDzięki tej funkcji operator może aktywować sterowanie bezprzewodowe tylko ściśle określonej części maszyny, kiedy tam rzeczywiście przebywa. Dzięki modułom bezprzewodowym RS możliwe też jest bezprzewodowe przesyłanie dowolnych bezpiecznych informacji w obwodach rozproszonych, np. z urządzeń samojezdnych. W ofercie Conductix-Wampfler występują również aparaty spełniające odpowiednie standardy ATEX przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. Całość programowana jest za pomocą darmowego software i posiada szereg protokołów komunikacyjnych, takich jak: RS485, CANopen, czy wejścia/wyjścia analogowe, oraz oczywiście wejścia/wyjścia cyfrowe.