ZAPEWNIJ BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKACH PRACY

Ciężkie wypadki przy pracy – konsekwencje dla pracodawcy.

Menedżerowie pytani o największy kryzys w firmie wskazują na utratę reputacji, niezależnie od przyczyny. Jednak, gdy przyczyną są wypadki przy pracy, sytuacja znacznie się komplikuje. Szczególnie, gdy mówimy o ciężkich wypadkach lub śmiertelnych.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 wśród ponad 68 tysięcy zgłoszonych wypadków przy pracy niemal 600 z nich to wypadki ciężkie lub śmiertelne.

Przepisy prawne nie określają szczegółowo który wypadek uznany jest za ciężki. Wg definicji zawartej w art. 3 ust. 5 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ciężkie wypadki to te, w wyniku których pracownik doznał uszkodzenia ciała (np. utrata wzroku, słuchu, mowy), ma naruszone podstawowe funkcje organizmu, jego ciało jest istotnie oszpecone lub zniekształcone, ma nieuleczalną lub zagrażającą życiu chorobę, ma trwałą chorobę psychiczną, wykazuje całkowitą lub częściową niezdolność do pracy zawodowej.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAZIE WYPADKU

Pracodawca ma obowiązek podjęcia natychmiastowych działań: udzielenie pierwszej pomocy, eliminację lub ograniczenie zagrożenia oraz zastosowanie właściwych środków zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości. W razie ciężkiego wypadku, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia go do okręgowego inspektora pracy oraz prokuratury.

Pracodawcy czasem trudno określić czy ma do czynienia z ciężkim wypadkiem przy pracy. W takim przypadku istotna będzie dokumentacja medyczna i jej interpretacja. Ważne, by w dokumentacji medycznej znalazła się jednoznaczna opinia czy dany wypadek jest uznany za ciężki czy nie.

CIĘŻKI WYPADEK PRZY PRACY PRACOWNIKA – KONSEKWENCJE DLA PRACODAWCY

Oprócz wspomnianej utraty dobrej reputacji, wypadki na stanowiskach pracy generują dodatkowe koszty: absencja pracownika wstrzymuje prace, firma jest zmuszona do zatrudnienia nowej osoby, konieczne jest jej wdrożenie do pracy, co zajmuje dodatkowy czas i tworzy koszty.

Wypadki przy pracy mogą również powodować uszkodzenie mienia.

JAK ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO STANOWISK PRACY?

W AUTOMATECH PODNOSIMY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Jest wiele dostępnych rozwiązań, które precyzyjnie określą wymagania bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – flagowa usługa inżynierska AUTOMATECH

Każdej firmie zależy, by jej biznes był bezpieczny, a dzięki temu bardziej efektywny. Wykrywanie niebezpiecznych miejsc na linii produkcyjnej skutecznie zapobiega sytuacjom stwarzającym zagrożenie dla pracowników. Jeśli chcesz określić czy w Twoim zakładzie są takie niebezpieczne dla operatorów miejsca, zamów w AUTOMATECH usługę audytu bezpieczeństwa.

Na proces audytu bezpieczeństwa składa się kilka etapów:

  • OCENA RYZYKA – oceniamy stan bezpieczeństwa maszyny lub linii produkcyjnej z uwzględnieniem wszystkich jej części składowych, naszym zadaniem jest zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń występujących na maszynie lub linii produkcyjnej: wykonujemy niezbędną dokumentację zdjęciową maszyny/linii, przeprowadzamy wywiady z operatorami, wykonujemy niezbędne pomiary, przeprowadzamy testy funkcjonalne układu bezpieczeństwa, analizujemy niezbędną dokumentację.
  • RAPORT Z AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA – zawiera ocenę stanu faktycznego maszyny/linii produkcyjnej oraz wszystkie propozycje rozwiązań niezgodności wykrytych na etapie oceny ryzyka.
    Przedstawiamy propozycje konkretnych rozwiązań dla niezgodności wymagających działań korygujących.
  • AUDYT KONTROLNY – weryfikujemy wprowadzone zmiany.

Szczegółowy zakres i opis poszczególnych etapów audytu bezpieczeństwa znajdziesz na naszej stronie internetowej KLIK

ZAMÓW AUDYT BEZPIECZEŃSTWA:

tel: 508 293 426 ● (22) 753 24 80 ● (22) 753 24 61

biuro.warszawa@automatech.pl

LOTO

Część wypadków przy pracy spowodowanych jest przypadkowym uruchomieniem maszyny lub urządzenia podczas wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych lub przestoju maszyny.

Można uniknąć niezamierzonego włączenia maszyny stosując odpowiednie oznakowanie systemu LOTO. System LOTO znalazł szerokie stosowanie w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem zyskał popularność na wszystkich kontynentach: odpowiednio wprowadzony zapewnia bezpieczną pracę, chroni zdrowie, a nawet życie pracowników.

CO TO JEST SYSTEM LOTO?

Nazwa LOTO to skrót od dwóch wyrazów, które są podstawowymi narzędziami tej procedury: Lockout oraz Tagout: LockOut i TagOut -> LOTO

  • LOCKOUT – z ang. „zablokuj” – polega na zablokowaniu miejsca, które uniemożliwi przepływ energii tym samym blokując możliwość niekontrolowanego uruchomienia maszyny. Odłączany jest dopływu energii, tworząc stałe przerwanie ciągłości obwodu (poprzez zastosowanie elementu odcinającego), w sposób uniemożliwiający uruchomienie maszyny, dopóki nie zostanie usunięty element odcinający dopływ energii. Dotyczy to wszelkiego typu energii: mechanicznej, chemicznej, elektrycznej, hydraulicznej czy pneumatycznej.
  • TAGOUT – z ang. „oznacz” (ang. „tag” – zawieszka) – oznacza umieszczenie w miejscu założonej blokady zawieszki ostrzegawczo-informacyjnej o czasowym wyłączeniu maszyny z eksploatacji, podaje powód założenia blokady, informuje o tym, że urządzenie/urządzenia, które zostały odłączone, nie mogą być przywrócone do eksploatacji do czasu zdjęcia blokady, zawiera nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz inne niezbędne informacje.

CO ZYSKUJESZ WPROWADZAJĄC SYSTEM LOTO?

  • Bezpieczniejsze stanowiska pracy -> dzięki mniejszej ilości wypadków
  • Zwiększona produktywność -> dzięki krótszym przestojom
  • Najlepsze praktyki -> dzięki jasno sprecyzowanej, spisanej procedurze postępowania

BRADY – KOMPONENTY DO SYSTEMU LOTO

Firma Brady dostarcza blokady, kłódki bezpieczeństwa, zawieszki i wiele innych produktów zabezpieczających newralgiczne miejsca w trakcie blokady – dzięki tak kompleksowym rozwiązaniom Lockout/Tagout zabezpieczysz miejsca pracy i będziesz chronił pracowników.

Zdj. 1. Zastosowanie komponentów firmy BRADY we wdrożeniu procedury LOTO, AUTOMATECH

W AUTOMATECH możemy zoptymalizować istniejący w zakładzie system LOTO lub przygotować system LOTO w zakładzie od podstaw.

ZAMÓW KOMPONENTY SYSTEMU LOTO

www.automatechsklep.pl

tel: (22) 753 24 80 ● (22) 753 24 61

biuro.warszawa@automatech.pl

FORTRESS – PRODUKTY DO SYSTEMU LOTO

Firma Fortress dostarcza do przemysłu szeroką gamę blokad najwyższej jakości.

Wśród nich znajdziesz wyłączniki do bramek bezpieczeństwa – solidne i konfigurowalne rozwiązania do dużych obciążeń, spełniające potrzeby wszystkich instalacji bezpieczeństwa.

Fortress oferuje szeroką gamę siłowników do wszystkich typów drzwi i opcji ergonomicznych. Długą żywotność blokad zapewnia konstrukcja ze stopów metali i stali nierdzewnej.

Szczegółowy zakres i opis poszczególnych etapów SYSTEMU LOTO oferowanego przez naszą firmę znajdziesz na naszej stronie internetowej KLIK

ZAMÓW SYSTEM LOTO:

tel: (22) 753 24 80 ● (22) 753 24 61

biuro.warszawa@automatech.pl

PODSUMOWANIE

Jeśli zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa pracy operatorów w zakładzie, zamów konsultację w naszej firmie AUTOMATECH lub wybraną usługę inżynierską.

Zatrudniamy doskonałych fachowców, którzy zrealizowali setki usług inżynierskich poprawiających poziom bezpieczeństwa maszyn, w tym audyty bezpieczeństwa i systemy LOTO. Nasi inżynierowie realizowali zamówienia w różnych branżach, w trudnych czasach warto postawić na wysokie kompetencje.

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091671322/T/D20091322L.pdf

behapowcy.com

Zdjęcie nr 1: www.4safety.com

Zdjęcie nr 2: www.fortress.com