Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

AUTOMATECH wspiera automatyzację i robotykę procesów technologicznych

Bierzemy udział w procesie określaniu nowych kierunków rozwoju oraz modeli biznesowych.

AUTOMATECH od ponad 26 lat oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania z zakresu automatyki. Jako integrator systemów, realizujemy aplikacje z zastosowaniem najnowszych rozwiązań naszych dostawców – liderów branżowych.

Możliwości i skuteczność zastosowań systemów wizyjnych na przestrzeni lat znacznie wzrosła. Pierwsze systemy bywały zawodne, algorytmy przetwarzania obrazów umożliwiały tylko podstawowe operacje, dlatego cały proces weryfikacji wizyjnej był stosunkowo powolny i mało skuteczny. Taki stan rzeczy wynikał z małej mocy obliczeniowej tych urządzeń.

Jednocześnie, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, bierzemy udział w przedsięwzięciach, których celem jest ocena potencjału społeczno-ekonomicznego polskich przedsiębiorstw.

Jednym z nich jest wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – „Smart Panel II”, w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Inteligentna specjalizacja określa pola skupienia aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, które posiadają potencjał do rozwoju w kierunku działalności badawczo-rozwojowej oraz technologicznej.

Projekt dotyczy penetracji obszaru Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – automatyzacji i robotyki procesów technologicznych.

Cele projektu:

Realizacja projektu umożliwi wsparcie przedsiębiorców, które planują samodzielnie lub we współpracy z ośrodkami naukowymi rozwijać innowacyjny potencjał swojej firmy.

Narzędziem wybranym do realizacji zadania są wywiady z wyselekcjonowanymi przedsiębiorcami, do badania zaproszono osoby dysponujące wiedzą oraz doświadczeniem z 21 firm, w tym naszą – AUTOMATECH.

AUTOMATECH OD ZAWSZE WSPIERA ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI.

Jako integrator systemów stosujący rozwiązania różnych dostawców – globalnych liderów branżowych, kładziemy nacisk na rozwój przy wsparciu naszych partnerów biznesowych. Stale podnosimy kompetencje naszego zespołu inżynierskiego, doskonalimy umiejętności poprzez wprowadzanie aktualnych rozwiązań w połączeniu z automatyką i robotyką.

Dużym wyzwaniem nowoczesnych rozwiązań jest dla niektórych klientów bariera finansowa dla inwestycji oraz gotowość wprowadzenia np. rozwiązań chmurowych i zarządzania danymi – ze względu na nadal nie dużą świadomość ich zalet wśród osób decyzyjnych. Te zmiany wpływają bezpośrednio na model biznesowy firm, co może być barierą dla zarządu firmy.

W tym miejscu pojawia się pole wsparcia polskich przedsiębiorstw w postaci dofinansowania projektów z obszaru innowacji czy wsparcia i zachęcenia do szerzej współpracy z instytucjami naukowymi.

Skuteczna transformacja cyfrowa polskiej gospodarki w naszej branży oznacza m.in. bliską współpracę z Partnerami w biznesie. AUTOMATECH należy do programu Partnerskiego Siemens, dzięki czemu na bieżąco mamy dostęp do wiedzy w zakresie najważniejszych kierunków rozwoju kluczowych obszarów m.in. transformacji cyfrowej.

Jako firma partnerska, bierzemy udział w procesie określaniu nowych kierunków rozwoju oraz modeli biznesowych, optymalnych do zastosowania na rynku. dzięki temu mamy okazję rozwoju kompetencji naszej firmy w przestrzeni digitalizacji.

Cieszymy się, że, biorąc udział w badaniu, AUTOMATECH wniósł wkład w rozwój automatyzacji i robotyki procesów technologicznych w Polsce. Otrzymaliśmy Certyfikat poświadczający wsparcie sektora naukowo – badawczego w Polsce przez AUTOMATECH.

Badanie przeprowadziła polska firma o międzynarodowym zasięgu IBC GROUP Central Europe Holding SA, pry wsparciu eksperckim naukowców z Politechniki Białostockiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Od niemal 15 lat firma świadczy usługi doradcze i badawcze największym polskim i globalnym firmom z głównych sektorów gospodarki, w tym m.in. Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju i wielu innym.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem