Automatech wspiera automatyzację i robotykę procesów technologicznych

Bierzemy udział w procesie określaniu nowych kierunków rozwoju oraz modeli biznesowych.

Automatech od ponad 26 lat oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania z zakresu automatyki. Jako integrator systemów, realizujemy aplikacje z zastosowaniem najnowszych rozwiązań naszych dostawców – liderów branżowych.

Jednocześnie, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, bierzemy udział w przedsięwzięciach, których celem jest ocena potencjału społeczno-ekonomicznego polskich przedsiębiorstw.

Jednym z nich jest wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – „Smart Panel II”, w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Inteligentna specjalizacja określa pola skupienia aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, które posiadają potencjał do rozwoju w kierunku działalności badawczo-rozwojowej oraz technologicznej.

Projekt dotyczy penetracji obszaru Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – automatyzacji i robotyki procesów technologicznych.

Cele projektu:

  • Wyłonienie nowych, potencjalnych obszarów specjalizacji
  • Zidentyfikowanie innowacyjnych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu naukowo-badawczego, technologicznego i gospodarczego, również o potencjale do działalności na arenie międzynarodowej
  • Weryfikacja potencjału rozwojowego i przeprowadzenie pogłębionej analizy wytypowanych obszarów

Realizacja projektu umożliwi wsparcie przedsiębiorców, które planują samodzielnie lub we współpracy z ośrodkami naukowymi rozwijać innowacyjny potencjał swojej firmy.

Narzędziem wybranym do realizacji zadania są wywiady z wyselekcjonowanymi przedsiębiorcami, do badania zaproszono osoby dysponujące wiedzą oraz doświadczeniem z 21 firm, w tym naszą – Automatech.

AUTOMATECH OD ZAWSZE WSPIERA ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI.

Jako integrator systemów stosujący rozwiązania różnych dostawców – globalnych liderów branżowych, kładziemy nacisk na rozwój przy wsparciu naszych partnerów biznesowych. Stale podnosimy kompetencje naszego zespołu inżynierskiego, doskonalimy umiejętności poprzez wprowadzanie aktualnych rozwiązań w połączeniu z automatyką i robotyką.

Dużym wyzwaniem nowoczesnych rozwiązań jest dla niektórych klientów bariera finansowa dla inwestycji oraz gotowość wprowadzenia np. rozwiązań chmurowych i zarządzania danymi – ze względu na nadal nie dużą świadomość ich zalet wśród osób decyzyjnych. Te zmiany wpływają bezpośrednio na model biznesowy firm, co może być barierą dla zarządu firmy.

W tym miejscu pojawia się pole wsparcia polskich przedsiębiorstw w postaci dofinansowania projektów z obszaru innowacji czy wsparcia i zachęcenia do szerzej współpracy z instytucjami naukowymi.

Skuteczna transformacja cyfrowa polskiej gospodarki w naszej branży oznacza m.in. bliską współpracę z Partnerami w biznesie. Automatech należy do programu Partnerskiego Siemens, dzięki czemu na bieżąco mamy dostęp do wiedzy w zakresie najważniejszych kierunków rozwoju kluczowych obszarów m.in. transformacji cyfrowej.

Jako firma partnerska, bierzemy udział w procesie określaniu nowych kierunków rozwoju oraz modeli biznesowych, optymalnych do zastosowania na rynku. dzięki temu mamy okazję rozwoju kompetencji naszej firmy w przestrzeni digitalizacji.

Cieszymy się, że, biorąc udział w badaniu, Automatech wniósł wkład w rozwój automatyzacji i robotyki procesów technologicznych w Polsce. Otrzymaliśmy Certyfikat poświadczający wsparcie sektora naukowo – badawczego w Polsce przez Automatech.

Badanie przeprowadziła polska firma o międzynarodowym zasięgu IBC GROUP Central Europe Holding SA, pry wsparciu eksperckim naukowców z Politechniki Białostockiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Od niemal 15 lat firma świadczy usługi doradcze i badawcze największym polskim i globalnym firmom z głównych sektorów gospodarki, w tym m.in. Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju i wielu innym.

Zapraszamy Państwa do współpracy, zaoferujemy zarówno doradztwo w wyborze skutecznej aplikacji jak i dobór komponentów.
tel.: (22) 753 24 80, (22) 753 24 61
mail: biuro.warszawa@automatech.pl, zamowienia@automatech.pl

www.automatech.pl
www.automatechsklep.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com
Facebook
LinkedIn
YouTube