Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
Automatech » Specjalistyczne Centrum Serwisowe dla Pras

Specjalistyczne Centrum Serwisowe dla Pras AUTOMATECH

Modernizujemy prasy podnosząc bezpieczeństwo pracowników obsługi na wyższy poziom.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom obsługującym maszyny powinno być najwyższym priorytetem w każdej firmie. Konieczne jest, by zadbać zarówno o maszyny już pracujące w zakładzie produkcyjnym, jak również o te sprowadzane z innych lokalizacji firmy lub zakupione spoza organizacji.

Do grupy maszyn, których nie kontrolowany stan techniczny może mieć szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na zdrowie i życie obsługujących pracowników należą wszelkiego rodzaju prasy.

W przypadku pras wypadki często mają dramatyczne konsekwencje dla operatorów: amputacje, ciężkie obrażenia a nawet śmierć, stąd duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze.

W przemyśle najczęściej spotyka się prasy:

Za najbardziej niebezpieczne uważa się prasy mechaniczne, ze względu na szybkość działania suwaka prasy. Cykl może trwać nawet krócej niż sekundę, dlatego tak istotne jest zagwarantowanie bezpiecznej obsługi.

W Polsce bardzo często spotykamy pracujące kilkudziesięcioletnie maszyny, często sprowadzone z rynku europejskiego i niedostosowane odpowiednio do współczesnych wymagań bezpieczeństwa oraz druga grupa to maszyny zupełnie nowe, ale wyprodukowane poza Europą i niespełniające norm bezpieczeństwa. Modernizacja czy remont jest koniecznym posunięciem, by móc ją uruchomić i bezpiecznie obsługiwać. Stąd tak ważne jest sprawdzenie wiarygodności maszyn i urządzeń zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i obowiązujących aktualnie przepisów prawa przed jej uruchomieniem i oddaniem do użytkowania.

PRASY – ZAKRESY PRAC

W Automatech posiadamy wiedzę, specjalistów i doświadczenie w modernizacji pras. Nasz zespół inżynierów przeprowadził ich kilkadziesiąt, dzięki czemu jesteśmy ekspertami w tym obszarze.

Nasze najczęstsze realizacje obejmują:

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

Wymagania dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są przede wszystkim w:

DIAGNOSTYKA

Spełnienie norm bezpieczeństwa przez prasy jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego tak istotne jest podjęcie już na samym początku prac diagnostycznych.

Pierwszym, najważniejszym krokiem jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa pozwoli na weryfikację maszyny z każdego puntu widzenia mającego wpływ na bezpieczną obsługę, wskazuje obszary ryzyka z uwzględnieniem wszystkich części składowych maszyny oraz zawiera propozycje niezgodności rozwiązań wymagających podjęcia działań korygujących. Poza audytem bezpieczeństwa często wykonuje się również pomiar dobiegu maszyny.

NASZE DOŚWIADCZENIA

Zespół naszych ekspertów realizuje modernizacje o różnych stopniu skomplikowania. Jednym z projektów była „Modernizacja prasy mechanicznej w BorgWarner Rzeszów”. Przed zespołem inżynierów Automatech postawiono zadanie przeprowadzenia retrofitu maszyny w celu spełnienia wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zapewnienia krótszego czasu przezbrojenia maszyny. Wdrożenie bazowało na rozwiązaniach Siemens.

Modernizacji podlegała prasa mechaniczna , o sile nacisku 250kN i prędkości 100-200 cykli na minutę, wyposażona w sprzęgło cierne wraz ze zintegrowanymi maszynami. Konieczne było dostosowanie starych rozwiązań 23-letniej maszyny do obowiązujących wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 oraz dyrektywą 2009/104/WE.
Wykonany kontrolny audyt bezpieczeństwa oraz pomiar dobiegu maszyny wykazały konieczność wprowadzenia zmian, w tym: uzupełnienie osłon maszyny, instalacja nowych czujników RFiD oraz wyłączników ryglowanych na osłonach maszyny oraz wykonanie aktualizacji schematu elektrycznego maszyny uwzględniającego nowe elementy bezpieczeństwa. Istotnym elementem modernizacji była instalacja nowego modułu bezpieczeństwa z wykorzystaniem dotychczasowego układu sterowania.

Inżynierowie Automatech wykonali:

Dużym wyzwaniem był krótki okres przeznaczony na wszystkie zadania. „Konieczne było przyspieszenie prac, by jak najszybciej uruchomić produkcję.” – wspomina Paweł Auguściuk – inżynier projektu odpowiedzialny w Automatech za realizację projektu.

Celem drugiego etapu modernizacji było skrócenie czasu przezbrojenia maszyny, pozwalające tym samym na wymianę układu sterowania i bezpieczeństwa na nowe rozwiązanie.

W wyniku prowadzonych prac wykonano kompletnie nowy układ sterowania prasy zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz współczesnych norm, głównie normy dla pras mechanicznych PN EN 692.

Kolejne prace modernizacyjne dotyczyły optymalizacji czasu przestojów. Kluczowe było tu zaimplementowanie oprogramowania dla sterownika ET200S Fail Safe, w tym programu safety, a także kompletna diagnostyka układu sterowania i bezpieczeństwa maszyny.

O CAŁYM PROJEKCIE PISALIŚMY SZERZEJ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

szafa_1
Szafa sterownicza wraz ze sterownikiem z serii ET200S Fail Safe
szafa_2
Widok szafy sterowniczej przed jej wymianą i dostosowaniem
szafa_3
Widok nowej szafy sterowniczej

Jeśli chcecie Państwo sprawdzić lub podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników obsługi pras lub innych maszyn czy urządzeń w zakładzie, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi inżynierami.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem