Specjalistyczne Centrum Serwisowe dla Pras

Specjalistyczne Centrum Serwisowe dla Pras, Automatech

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom obsługującym maszyny powinno być najwyższym priorytetem w każdej firmie. Konieczne jest, by zadbać zarówno o maszyny już pracujące w zakładzie produkcyjnym, jak również o te sprowadzane z innych lokalizacji firmy lub zakupione spoza organizacji.

Do grupy maszyn, których nie kontrolowany stan techniczny może mieć szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na zdrowie i życie obsługujących pracowników należą wszelkiego rodzaju prasy.

W przypadku pras wypadki często mają dramatyczne konsekwencje dla operatorów: amputacje, ciężkie obrażenia a nawet śmierć, stąd duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze.

W przemyśle najczęściej spotyka się prasy:

 • Prasy mechaniczne
 • Prasy krawędziowe
 • Prasy hydrauliczne
 • Prasy pneumatyczne

Za najbardziej niebezpieczne uważa się prasy mechaniczne, ze względu na szybkość działania suwaka prasy. Cykl może trwać nawet krócej niż sekundę, dlatego tak istotne jest zagwarantowanie bezpiecznej obsługi.

W Polsce bardzo często spotykamy pracujące kilkudziesięcioletnie maszyny, często sprowadzone z rynku europejskiego i niedostosowane odpowiednio do współczesnych wymagań bezpieczeństwa oraz druga grupa to maszyny zupełnie nowe, ale wyprodukowane poza Europą i niespełniające norm bezpieczeństwa. Modernizacja czy remont jest koniecznym posunięciem, by móc ją uruchomić i bezpiecznie obsługiwać. Stąd tak ważne jest sprawdzenie wiarygodności maszyn i urządzeń zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i obowiązujących aktualnie przepisów prawa przed jej uruchomieniem i oddaniem do użytkowania.

PRASY – ZAKRESY PRAC

W Automatech posiadamy wiedzę, specjalistów i doświadczenie w modernizacji pras. Nasz zespół inżynierów przeprowadził ich kilkadziesiąt, dzięki czemu jesteśmy ekspertami w tym obszarze.

Nasze najczęstsze realizacje obejmują:

 1. Modernizacje pras mechanicznych – w zakresie systemy bezpieczeństwa, systemy sterowania, dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa
 2. Prasy hydrauliczne – systemy bezpieczeństwa, systemy sterowania, dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa, modernizacje/remonty systemów hydraulicznych
 3. Prasy hydrauliczne krawędziowe – systemy bezpieczeństwa, systemy sterowania, dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa, modernizacje/remonty systemów hydraulicznych
 4. Automatyzacja pras – integrowanie do pras robotów przemysłowych celem tworzenia automatycznych cel zrobotyzowanych

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

Wymagania dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są przede wszystkim w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002
 2. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 3. Dyrektywa 2009/104/WE
 4. Pomiary elektryczne wg normy PN EN 60204-1
 5. Norma PN EN ISO 13855
 6. Norma szczegółowa dla pras mechanicznych PN-EN ISO 16092-1, prEN ISO 16092-2 i starsza norma PN-EN 692
 7. Norma szczegółowa dla hydraulicznych pras krawędziowych PN-EN 12622
 8. Normy szczegółowa dla pras hydraulicznych PN-EN ISO 16092-1, PN-EN ISO 16092-3 i starsza norma PN-EN 693
 9. Norma szczegółowa dla hydraulicznych pras krawędziowych PN-EN 12622

DIAGNOSTYKA

Spełnienie norm bezpieczeństwa przez prasy jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego tak istotne jest podjęcie już na samym początku prac diagnostycznych.

Pierwszym, najważniejszym krokiem jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa pozwoli na weryfikację maszyny z każdego puntu widzenia mającego wpływ na bezpieczną obsługę, wskazuje obszary ryzyka z uwzględnieniem wszystkich części składowych maszyny oraz zawiera propozycje niezgodności rozwiązań wymagających podjęcia działań korygujących. Poza audytem bezpieczeństwa często wykonuje się również pomiar dobiegu maszyny.

NASZE DOŚWIADCZENIA

Zespół naszych ekspertów realizuje modernizacje o różnych stopniu skomplikowania. Jednym z projektów była „Modernizacja prasy mechanicznej w BorgWarner Rzeszów”. Przed zespołem inżynierów Automatech postawiono zadanie przeprowadzenia retrofitu maszyny w celu spełnienia wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zapewnienia krótszego czasu przezbrojenia maszyny. Wdrożenie bazowało na rozwiązaniach Siemens.

Modernizacji podlegała prasa mechaniczna , o sile nacisku 250kN i prędkości 100-200 cykli na minutę, wyposażona w sprzęgło cierne wraz ze zintegrowanymi maszynami. Konieczne było dostosowanie starych rozwiązań 23-letniej maszyny do obowiązujących wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 oraz dyrektywą 2009/104/WE. Wykonany kontrolny audyt bezpieczeństwa oraz pomiar dobiegu maszyny wykazały konieczność wprowadzenia zmian, w tym: uzupełnienie osłon maszyny, instalacja nowych czujników RFiD oraz wyłączników ryglowanych na osłonach maszyny oraz wykonanie aktualizacji schematu elektrycznego maszyny uwzględniającego nowe elementy bezpieczeństwa. Istotnym elementem modernizacji była instalacja nowego modułu bezpieczeństwa z wykorzystaniem dotychczasowego układu sterowania.

Inżynierowie Automatech wykonali:

 • oprogramowanie dla układu bezpieczeństwa,
 • usunięcie niezgodności zgodnie z raportem z audytu bezpieczeństwa,
 • uzupełnienie dokumentacji,
 • przeszkolenie obsługi z działania układu po jego modyfikacji,
 • przygotowano dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami minimalnymi dla maszyny.

Dużym wyzwaniem był krótki okres przeznaczony na wszystkie zadania. „Konieczne było przyspieszenie prac, by jak najszybciej uruchomić produkcję.” – wspomina Paweł Auguściuk – inżynier projektu odpowiedzialny w Automatech za realizację projektu.

Celem drugiego etapu modernizacji było skrócenie czasu przezbrojenia maszyny, pozwalające tym samym na wymianę układu sterowania i bezpieczeństwa na nowe rozwiązanie.

W wyniku prowadzonych prac wykonano kompletnie nowy układ sterowania prasy zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz współczesnych norm, głównie normy dla pras mechanicznych PN EN 692.

Kolejne prace modernizacyjne dotyczyły optymalizacji czasu przestojów. Kluczowe było tu zaimplementowanie oprogramowania dla sterownika ET200S Fail Safe, w tym programu safety, a także kompletna diagnostyka układu sterowania i bezpieczeństwa maszyny.

O całym projekcie pisaliśmy szerzej na naszej stronie internetowej, przeczytaj artykuł.

Szafa sterownicza wraz ze sterownikiem z serii ET200S Fail Safe

Widok szafy sterowniczej przed jej wymianą i dostosowaniem

Widok nowej szafy sterowniczej

Jeśli chcecie Państwo sprawdzić lub podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników obsługi pras lub innych maszyn czy urządzeń w zakładzie, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi inżynierami.

Zespół naszych inżynierów doradzi najkorzystniejsze rozwiązania oraz przygotuje ofertę na modernizację i/lub inne usługi.
tel.: (22) 753 24 80, (22) 753 24 61
mail: biuro.warszawa@automatech.pl, zamowienia@automatech.pl
www.automatech.pl
www.automatechsklep.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com