Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
Automatech » Usługi » Digitalizacja

Digitalizacja w przemyśle

W erze cyfrowej, w jakiej obecnie żyjemy, rozwój przedsiębiorstw i pozostanie konkurencyjnym w branży jest możliwe w oparciu o wdrożenie technologii cyfrowych. Transformacja cyfrowa we współczesnym zakładzie produkcyjnym to proces wymagający precyzyjnego planu oraz zasobów do jego realizacji. W AUTOMATECH mamy kompetencje do wdrażania w przedsiębiorstwach projektów digitalizacyjnych, co potwierdzają dostawcy technologicznych rozwiązań.

Cyfryzacja to proces wdrażania, a następnie wykorzystywania technologii cyfrowych, który obejmuje digitalizację oraz inne działania.

Cyfryzacja to globalny proces transformacji, który dotyka różnych aspektów organizacji i społeczeństwa, podczas gdy digitalizacja to bardziej techniczny proces konwersji danych.

Technologie cyfrowe poprawiają efektywność, jakość, redukują koszty, czas, zasoby, konkurencyjność, zwiększają bezpieczeństwo i odporność na zakłócenia, wpływają na odpowiedzialność społeczną i środowiskową (emisję CO2 oraz realizację celów ESG).

Digitalizacja jest procesem, który pozwala przekształcić zasoby analogowe w cyfrowe, np. skanowanie dokumentów i przechowywanie ich w formie elektronicznej. Digitalizacja to wierne cyfrowe odwzorowanie dokumentów wraz z dodaniem do nich tzw. metadanych. Cyfrowa baza dokumentów znacząco ułatwia dostęp do zawartych w niej informacji oraz umożliwia ich szybsze przetwarzanie.

W przemyśle oba zjawiska cyfryzacji i digitalizacji stanowią integralny element przemysłu 4.0. Bez cyfryzacji nie byłby możliwy rozwój technologii cyfrowych takich jak: sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe, sieci Internetu rzeczy (IoT), zaawansowane analizy czy robotyka.

AUTOMATECH PARTNEREM DIGITALIZACYJNYM SIEMENS

Poziom zaawansowania procesów digitalizacyjnych w przedsiębiorstwach jest różny. Nie wszyscy inżynierowie posiadają aktualną wiedzę o dostępnych, nowoczesnych aplikacjach i nie są w stanie dokonać właściwych zmian swoimi zasobami.

Warto w takich przypadkach skorzystać z kompetencji integratora systemów i partnera digitalizacyjnego AUTOMATECH. Posiadamy cztery certyfikacje od firmy Siemens – lidera branży automatyki przemysłowej. Certyfikacje potwierdzają najwyższe kompetencje zespołu inżynierskiego AUTOMATECH i międzynarodowe standardy Siemens: Partner Digitalizacyjny Siemens, Solution Partner Siemens, Kwalifikowany Integrator Siemens oraz Control Panels Siemens.

W AUTOMATECH oferujemy nowoczesne rozwiązania digitalizacyjne:

CYFROWY BLIŹNIAK

Firma Siemens dysponuje platformą symulacyjną SIMIT, dzięki której jest możliwe stworzenie wirtualnej wersji realnej instalacji (tzw. virtual twin/cyfrowy bliźniak). Dzięki rozwiązaniu SIMIT automatycy już na etapie projektowania oraz przed uruchomieniem systemów są w stanie przeprowadzić symulację procesów produkcyjnych. Cyfrowy bliźniak znacząco skraca czas wprowadzania produktu i jednocześnie pozwala na wcześniejszą kontrolę działania maszyny czy procesu z obszaru automatyki. Kompleksowe, symulacyjne testy w ramach cyfrowego bliźniaka pozwalają uniknąć wielu błędów i w konsekwencji dużej ilości odpadów produkcyjnych.

Zdj. Rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się między innymi poprzez nowe produkty.
Cyfrowy bliźniak, łącząc świat rzeczywisty i cyfrowy pozwala na optymalizację od projektu po realizację.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Sztuczna inteligencja (ang. AI – Artificial Intelligence) – system, maszyna lub program realizujący zadanie w sposób naśladujący działanie ludzkie.

Uczenie maszynowe (ang. Machine Learning) – algorytmy modelujące rzeczywistość, poprawiające swoje działanie poprzez iteracyjne porównywanie swojego wyniku do wyniku docelowego- zbioru danych uczących.

Głębokie uczenie (ang. Deep Learning) – uczenie maszynowe zdolne do ekstrakcji bardziej abstrakcyjnych cech niż inne tego typu algorytmy. Nazwa pochodzi od wielowarstwowych (głębokich) sieci neuronowych.

➢ GŁĘBOKIE UCZENIE W INSPEKCJI PRZEMYSŁOWEJ KONTROLI WIZYJNEJ, COGNEX.

Kiedy firma Cognex wprowadziła na rynek VisionPro Deep Learning, analiza obrazów i wykrywanie, do tej pory trudnych obiektów, nareszcie stało się możliwe.

VisionPro Deep Learning to oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, przeznaczone do analizy obrazu, do złożonych zastosowań. VisionPro Deep Learning toleruje naturalną zmienność i rozróżnia akceptowalne i nieakceptowalne anomalie, żeby uprościć rozwój wysoce zmiennych aplikacji, w tym: Analiza defektów (odstępstw od normy) * Lokalizacja * Klasyfikacja * Odczyt znaków czyli klasyfikacja

W AUTOMATECH wykorzystujemy aplikacje VisionPro Deep Learning od Cognex w projektach naszych klientów. W tym celu inżynierowie AUTOMATECH opracowali program KREATOR AUTOMATECH – samouczący się system do skomplikowanych aplikacji wizyjnych dla licznych wariantów produktów. Dzięki aplikacji operator samodzielnie nauczy system nowego formatu produktu do kontroli wizyjnej, dostosowując się do indywidualnych wymagań aplikacji.

Zdj. Program KREATOR AUTOMATECH umożliwia przygotowanie przez operatora inspekcji kolejnych wariantów produktów w intuicyjny sposób.

➢ PREDICTIVE MAINTENANCE, SIEMENS.

Predictive maintenance (pol. konserwacja predykcyjna) oznacza zbieranie i analizowanie danych o stanie maszyn lub przebiegu procesów.

Do procesu predictive maintenance wykorzystywany jest przemysłowy internet rzeczy (ang. IIoT – industry internet of things), który umożliwia zakładom produkcyjnym:

Zdj. Wykorzystując konserwację predykcyjną, przedsiębiorcy minimalizują przestoje i uzyskują wyższy poziom optymalizacji

ROBOTYKA MOBILNA AGV/AMR

W ostatnich latach wiele branż rozwinęło produkcję w kierunku krótkich serii towarów lub ich wariantów. Produkcja krótkoseryjna wymaga zatem optymalizacji transportu, tu doskonale sprawdzą się rozwiązania w postaci zautomatyzowanych wózków transportowych AGV (ang. automated guided vehicles) oraz autonomiczne roboty mobilne AMR (ang. automated mobile robots). Autonomiczne rozwiązania są o tyle istotne, że z roku na rok odgrywają coraz ważniejszą rolę zapewniając utrzymanie żądanej skalowalności produkcji.

➢ PLATFORMA LOGISTYCZNA SIMOVE AGV, SIEMENS.

Dla nowoczesnego cyfrowego przedsiębiorstwa sprawdzonym narzędziem do obsługi coraz bardziej wymagającego rynku logistycznego i magazynowego jest uniwersalna platforma systemowa SIMOVE firmy Siemens. Platforma SIMOVE AGV jest dedykowana dla autonomicznie sterowanych pojazdów AGV. Została tak skonstruowana, żeby zapewnić przyjazną obsługę przy dużej dynamice pracy.

Zdj. SIMOVE Siemens to ustandaryzowana platforma systemowa przynosząca elastyczność i skalowalność systemu.

➢ JAY PRZEMYSŁOWE SYSTEMY STEROWANIA RADIOWEGO, CONDUCTIX-WEMPFLER.

Bogata linia pilotów radiowych Jay électronique od Conductix-Wempfler od lat wspomaga przedsiębiorstwa w zakresie transmisji danych oraz zdalnego sterowania, między innymi zdalnego awaryjnego zatrzymania floty. Odbiorcy tych nowoczesnych rozwiązań mają do nich zaufanie z powodu zgodności ze standardami bezpieczeństwa aż do SIL 3 PL e oraz możliwości implementacji w obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Oferta rozwiązań Jay obejmuje:

Zdj. Bezpieczna komunikacja radiowa Jay, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

ROZWIĄZANIA CHMUROWE

➢ XCELERATOR, SIEMENS.

Dzięki rozwiązaniu Xcelerator, firma Siemens wpływa na transformację cyfrową środowiska przemysłowego.

Xcelerator to otwarta platforma biznesowa oraz marketplace Siemens, która łączy interesy różnych emisariuszy: właścicieli aktywów, operatorów i konserwatorów. Głównym zadaniem Xcelerator jest takie utrzymanie funkcji silnego ekosystemu partnerów wraz ze sprzętem i oprogramowaniem, żeby był możliwie zrównoważony, opłacalny i w pełni wykorzystany. Udział w platformie oraz współpraca pomogą zdobyć przewagę konkurencyjną, także małym i i średnim przedsiębiorstwom.

➢ TECHNOLOGIA EDGE, SIEMENS.

Technologia EDGE firmy Siemens funkcjonuje na granicy systemów automatyki i chmur obliczeniowych. Działa na zasadzie bezpiecznego pobierania danych bezpośrednio z maszyny i następnie udostępnia je do platformy Industrial Edge lub do innych zewnętrznych systemów informatycznych.

Szyfrowane protokoły komunikacyjne zapewniają bezpieczeństwo danych. Program jest nieustannie aktualizowany, dzięki czemu innowacyjność jest zachowana na najwyższym poziomie. Wbudowane w system liczne funkcjonalności pozwalają na budowanie indywidualnych rozwiązań IT, jednocześnie oszczędzając budżet.

Zdj. Subskrypcje Solid Edge SaaS obejmują nowoczesną współpracę w chmurze z Teamcenter Share.

PODSUMOWANIE

Pozostanie w grze na konkurencyjnym rynku wymaga nowych technologii, w tym aplikacji digitalizacyjnych. Trzeba być świadomym, że transformacja cyfrowa to wieloletni proces i warto go wesprzeć doświadczonym integratorem AUTOMATECH.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem