Kreator AUTOMATECH/COGNEX

Samouczący się system do wykrywania defektów z zastosowaniem technologii sztucznej inteligencji.

Rozwój technologii próbuje nadążyć za zwiększającymi się wymaganiami inżynierów odpowiedzialnymi za efektywność na produkcji. Dla przedsiębiorstw oferujących szerokie portfolio na własne potrzeby, ale także, na przykład, na zlecenie innych firm, najbardziej użyteczne są rozwiązania technologiczne umożliwiające szybkie przestawienie się na kolejne serie produktów.

Jednym z istotnych rozwiązań przemysłu 4.0 jest zastosowanie sztucznej inteligencji – doskonale sprawdza się w kontroli jakości w przypadku różnych wariantów produktów.

W celu maksymalnego uproszczenia procesu tworzenia nowych formatów inżynierowie AUTOMATECH opracowali program KREATOR AUTOMATECH – SYSTEM DO TRUDNYCH APLIKACJI WIZYJNYCH DLA DUŻEJ ILOŚCI WARIANTÓW PRODUKTÓW

 • Program KREATOR umożliwia przygotowanie przez operatora inspekcji kolejnych wariantów produktów w intuicyjny sposób
 • Dzięki aplikacji, operator jest w stanie samodzielnie nauczyć system nowego formatu produktu do inspekcji
 • Kreator dostosowuje się do indywidualnych wymagań aplikacji
 • Zawiera funkcję automatycznego pobierania zdjęć
 • Posiada funkcję dostosowania ustawień kamery
 • Zawiera funkcję zapisu ustawień
 • Wczytuje wcześniej zdefiniowane ustawienia

BARDZO PRECYZYJNA INSPEKCJA

 • Do 4 zdjęć w ciągu sekundy
 • Bardzo wysoka rozdzielczość zdjęć ponad 4000 px, również wyjątkowo małych elementów

FUNKCJE W PANELU OPERATORA
Jedną z opcji dostępnych dla operatora jest możliwość zapisu zdjęć w różnych wariantach: zapis surowych zdjęć z kamery – daje możliwość ponownego przetworzenia obrazu oraz zapis zdjęć do szybkiego przeglądania – film strip.

 • BAZA DANYCH

W bazie danych przechowywane są wyniki inspekcji systemu wizyjnego, zapis liczników dla każdej inspekcji indywidualnie, zapis zdjęć z grafiką wynikową oraz raporty z inspekcji w formacie PDF o przyjaznym wyglądzie.

 • OPCJE ZAAWANSOWANEJ DIAGNOSTYKI Z ALARMAMI
 • OPCJA ODCZYTU STANÓW WEJŚĆ I WYJŚĆ W SYSTEMIE
 • DIAGNOSTYKA WYKORZYSTANIA PAMIĘCI KOMPUTERA
 • DODATKOWE FUNKCJE – możliwość dodatkowych funkcji logicznych, specyficznych dla aplikacji danego klienta
 • ZARZĄDZENIE POZIOMAMI DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO USTAWIEŃ SYSTEMU

Produkty niespełniające wzorców są odrzucane z linii produkcyjnej, jest to możliwe na kilka sposobów: odrzut produktów poprzez systemy wybijania, zatrzymanie linii, podłączenie do istniejącego systemu odrzutu lub wykrywanie odrzutu seryjnego.

Jeśli planujecie Państwo zastosowanie rozwiązania do kontroli systemu wizyjnej dla szerokiej oferty produktowej, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Pobierz ulotkę Kreator AUTOMATECH/COGNEX.