Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
Automatech » Bezpieczna automatyzacja » Deklaracje zgodności maszyn

Deklaracje zgodności maszyn

Wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywach nowego podejścia UE.

Wspólnota Europejska nakłada wymóg uzyskania deklaracji zgodności towaru zanim zostanie on wprowadzony na rynek. Dokument ten musi zostać sporządzony w jednym z języków urzędowych obowiązujących w Unii Europejskiej, koniecznie w języku kraju, gdzie dokonywana będzie sprzedaż i eksploatacja danego towaru.

Zgodnie z definicjami z art. 5. Ustawy o ocenie zgodności:

Powyższe definicje oznaczają, że nie ma znaczenia, czy wyrób będzie wprowadzany do obrotu, czy tylko do użytkowania przez jego producenta (maszyna dla własnych potrzeb), oznakowanie CE obowiązuje. Oznaczenie jest bowiem potwierdzeniem, iż wyrób, na którym zostało umieszczone, spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, inaczej mówiąc, jest potwierdzeniem, że urządzenie posiada deklarację zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w tzw. dyrektywach nowego podejścia, które mają do niego zastosowanie. Ponadto zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu (art. 8. Ustawy o ocenie zgodności).

Obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (wynikającym z rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn) przed wprowadzeniem maszyny do obrotu (a w przypadku z pytania, do użytku), jest:

Jeżeli chodzi o samą Deklarację zgodności to wspomniane rozporządzenie określa jedynie jej zawartość nie ustalając formy. Zgodnie z zapisami Załącznika  Nr 3 Deklaracja zgodności WE dla maszyny, o której mowa w pytaniu, powinna zawierać:

Podstawa prawna:

Deklaracja zgodności jest ściśle powiązana z całym procesem oceny bezpieczeństwa maszyny, który powinien być przeprowadzony.

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi również:

Każdą z powyższych usług możemy realizować samodzielnie lub w wybranym przez klienta zakresie.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem