Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

Cel – bezwypadkowe środowisko pracy

System LOTO (z ang. Lock-Out/Tag-Out).

Dobra wiadomość jest taka, że zmniejsza się ilość wypadków przy pracy. Jak podaje Główny Urząd statystyczny, w I kwartale 2019r. zgłoszono 15800 poszkodowanych osób, to o 0,6% mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2018. Niestety, miały miejsce wypadki ze skutkiem śmiertelnym, stanowiły 0,2% wszystkich osób, które uległy wypadkowi. 1

Jak pokazano na powyższym wykresie, przyczyną 2/3 wszystkich wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracowników. Jak podają inne statystyki, między 15–20% wypadków w pracy występuje podczas prac serwisowych i konserwacyjnych. 2 Jedną z dostępnych i często stosowanych form zwiększenia bezpieczeństwa pracowników podczas serwisu czy konserwacji maszyn i urządzeń jest zastosowanie systemu LOTO (z ang. Lock-Out/Tag-Out).

Procedury LOTO zostały wprowadzone w 1989r. w USA normą 29CRF 1910.147. System LOTO jest efektem zaleceń Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE odnośnie odłączania urządzeń od źródeł energii w zakresie konserwacji (pkt. 1.6.1 załącznika I). Zgodnie z Dyrektywą, podczas prac serwisowych, konieczne jest oznaczenie maszyny odłączonej od źródła energii, by zapobiec niespodziewanemu uruchomieniu przez osoby niepożądane. Dyrektywa mówi o konieczności wyposażenia maszyny w wyraźnie oznaczone urządzenia odłączające ją od wszelkich źródeł energii. Urządzanie te powinny mieć możliwość zablokowania przede wszystkim w przypadku, gdy operator nie jest w stanie sprawdzić odłączenia maszyny od źródła energii z każdego dostępnego mu miejsca. Tylko osoba przeprowadzająca prace i zakładająca zabezpieczenia jest upoważniona do ich zdjęcia.

Usługi LOTO są jednymi z wielu z szerokiej oferty AUTOMATECH. Na naszej nowej stronie www.bezpieczenstwo-maszyn.com.pl szczegółowo opisujemy wszystkie usługi z naszego portfolio.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa prac serwisowych w zakładzie, wdrożenie systemu LOTO nasi inżynierowie przeprowadzają w 3 etapach:

Świadomość pracowników – to niezbędny element w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Nawet doskonale przygotowane procedury nie zagwarantują bezpieczeństwa, gdy pracownicy nie będą przeszkoleni jak z nich korzystać. Nasza firma oferuje szkolenia dla pracowników na terenie zakładu.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem