Cel – bezwypadkowe środowisko pracy

Dobra wiadomość jest taka, że zmniejsza się ilość wypadków przy pracy. Jak podaje Główny Urząd statystyczny, w I kwartale 2019r. zgłoszono 15800 poszkodowanych osób, to o 0,6% mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2018. Niestety, miały miejsce wypadki ze skutkiem śmiertelnym, stanowiły 0,2% wszystkich osób, które uległy wypadkowi[1].

Jak pokazano na powyższym wykresie, przyczyną 2/3 wszystkich wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracowników. Jak podają inne statystyki, między 15–20% wypadków w pracy występuje podczas prac serwisowych i konserwacyjnych[2]. Jedną z dostępnych i często stosowanych form zwiększenia bezpieczeństwa pracowników podczas serwisu czy konserwacji maszyn i urządzeń jest zastosowanie systemu LOTO (z ang. Lock-Out/Tag-Out).

Procedury LOTO zostały wprowadzone w 1989r. w USA normą 29CRF 1910.147. System LOTO jest efektem zaleceń Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE odnośnie odłączania urządzeń od źródeł energii w zakresie konserwacji (pkt. 1.6.1 załącznika I). Zgodnie z Dyrektywą, podczas prac serwisowych, konieczne jest oznaczenie maszyny odłączonej od źródła energii, by zapobiec niespodziewanemu uruchomieniu przez osoby niepożądane. Dyrektywa mówi o konieczności wyposażenia maszyny w wyraźnie oznaczone urządzenia odłączające ją od wszelkich źródeł energii. Urządzanie te powinny mieć możliwość zablokowania przede wszystkim w przypadku, gdy operator nie jest w stanie sprawdzić odłączenia maszyny od źródła energii z każdego dostępnego mu miejsca. Tylko osoba przeprowadzająca prace i zakładająca zabezpieczenia jest upoważniona do ich zdjęcia.

Usługi LOTO są jednymi z wielu z szerokiej oferty Automatech. Na naszej nowej stronie www.bezpieczenstwo-maszyn.com.pl szczegółowo opisujemy wszystkie usługi z naszego portfolio.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa prac serwisowych w zakładzie, wdrożenie systemu LOTO nasi inżynierowie przeprowadzają w 3 etapach:

  1. Szczegółowe określenie wszystkich punktów kontroli energii.
  2. Przygotowanie procedury dla każdej maszyny/urządzenia – zgodnie z jej indywidualną instrukcją, która dokładnie opisuje zakres czynności serwisowych, konieczne do podjęcia środki ochronne podczas przeprowadzania tych czynności.
  3. Zastosowanie narzędzi Lockout/Tagout: w systemie LOTO stosowane są różne rodzaje narzędzi w zależności od funkcji.:
    • Zawieszki – ostrzegają, że maszyna lub urządzenie są zablokowane i nie mogą być włączone, dopóki zawieszka nie zostanie zdjęta przez uprawnioną osobę.
    • Kłódki – to prosty i bezpieczny sposób, stosowany przy blokadach drzwi lub bezpośrednio na urządzeniach. Mogą być wykonane z różnych materiałów o prostej identyfikacji, np. przypisuje się określony kolor kłódki do danego pracownika.
    • Blokady – stosowany w celu zablokowania różnego rodzaju zaworów, uchwytów czy dźwigni. Niektóre blokady mają funkcję regulacji, dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie.

Świadomość pracowników – to niezbędny element w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Nawet doskonale przygotowane procedury nie zagwarantują bezpieczeństwa, gdy pracownicy nie będą przeszkoleni jak z nich korzystać. Nasza firma oferuje szkolenia dla pracowników na terenie zakładu.

[1]Źródło: www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy
[2]Źródło: www.portalprzemyslowy.pl