Nowość kontroler maszyn NX1, OMRON

Miło nam poinformować o wprowadzeniu do naszej oferty nowego produktu: Modułowy Kontroler Maszyn NX1, prawdopodobnie najbardziej przełomowego kontrolera maszyn z serii Sysmac w tym roku.

Najnowszy produkt marki Omron – Modułowy Kontroler Maszyn NX1, jest prawdopodobnie najbardziej przełomowym kontrolerem maszyn z serii Sysmac w tym roku.
NX1 to kompletny sterownik do linii produkcyjnej, z bezpośrednim dostępem do baz danych, z niezawodną, bezpieczną i prostą komunikacją.

Jeden kontroler NX1, dzięki swoim funkcjonalnościom, wpływa na zwiększenie wydajności:

1. KOMPLETNY STEROWNIK DLA LINII PRODUKCYJNEJ

 • Daje możliwość integracji różnych dyscyplin sterowania zsynchronizowanych w czasie rzeczywistym poprzez EtherCAT:
  Sterowanie szybkimi maszynami, precyzyjna kontrola ruchu (MC), bezpieczeństwo maszyn, inspekcja wizyjna oraz synchronizacja danych wszystkich urządzeń.
 • To pełen dostęp do danych już od poziomu czujnika
  Zbieranie danych z poziomu czujników dzięki IO-Link, zdalne rozwiązywanie problemów na poziomie czujnika, zautomatyzowana zmiana nastaw czujnika redukuje błędy operatora i upraszcza przezbrojenie maszyny.
 • Daje możliwość integracji i synchronizacji różnych dyscyplin sterowania, co wpływa na zwiększenie wydajności.
  Szybkie i precyzyjne sterowanie maszyną, sterowanie napędami z dużą dokładnością, precyzyjna kontrola jakości, bezpieczeństwo maszyn, uproszczona wymiana danych, zaplanowany serwis, poprawa współczynnika OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia).

2. SQL-CLIENT. KONTROLER Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO BAZ DANYCH

 • Generowanie danych maszyny w czasie rzeczywistym
  Wiarygodne i bieżące dane o produkcji dostępne dla wszystkich w bazach SQL, dostępność rzeczywistych danych o produkcji umożliwia podjęcie lepszych decyzji biznesowych.
 • Serializacja i traceability (efekt synergii)
  Identyfikacja poszczególnych elementów składowych produkowanych podzespołów, rejestrowanie i archiwizowanie danych o zastosowanych elementach, rejestrowanie i archiwizacja danych o przebiegu procesów produkcyjnych (out-of-the-box), przechowywanie obrazów dokumentujących produkcję.
 • Przejrzystość i prostota rozwiązania
  Niezawodna metoda dostarczania danych produkcyjnych na poziom IT, NX1 SQL Client zapewnia bezpośredni dostęp z PLC do bazy danych, zestaw wbudowanych funkcji SQL pozwala programiście maszyny zestawić połączenie z bazą danych, nie ma konieczności stosowania middleware’u, a co za tym idzie eliminowany jest dodatkowy sprzęt i konieczność jego utrzymania (zwłaszcza kwestie cyber-bezpieczeństwa – patch).
 • Otwartość
  Połączenie SQL w pełni przetestowane z obsługiwanymi serwerami baz danych SQL.
 • Jeden kontroler – integracja dostępu do baz danych z sterowaniem procesu produkcji prowadzi do udostępnienie danych o produkcji
  Synchronizacja danych z wszystkich urządzeń, generowanie danych maszyny w RTC, serializacja i śledzenie produkcji, uproszczenie projektu i implementacji, otwartość na istniejące bazy danych, zaplanowany serwis, poprawa współczynnika OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia).

3. OPC-UA. Niezawodna, bezpieczna i prosta komunikacja

 • Niezawodna komunikacja
  – OPC-UA to kluczowy standard dla I4.0/IoT
  – IoT (Internet of Things) : Industry 4.0, Industrial internet
 • Bezpieczna komunikacja
  – Bezpieczeństwo połączenia pomiędzy przemysłowymi systemami automatyki a nadrzędnym systemem IT jest kluczowe dla zdalnego dostępu, serwisu i wykorzystywania internetu w przyszłości
  – Bezpieczeństwo OPC UA oparte jest na uznanych standardach, które są wykorzystywane do bezpiecznej komunikacji w Internecie i spełniają trzy wymogi bezpieczeństwa: poufność, integralność i dostępność
  – Integralność poprzez cyfrowe podpisywanie wiadomości i poufność poprzez szyfrowanie wiadomości zapewnia bezpieczne połączenie między systemami automatyki i systemami IT
 • Łatwa komunikacja, proste podłączenie do systemu nadrzędnego
 • – Komputer jako „brama” był zazwyczaj wykorzystywany do połączenia PLC z systemem nadrzędnym. Konieczna była rejestracja i alokowanie żądanych zmiennych
  – Nowy kontroler Omron NX1 z wbudowanym serwerem OPC-UA, eliminuje konieczność stosowania pośredniczącego PC. Wystarczy wybrać zmienne do bezpośredniej komunikacji z systemem nadrzędnym

 • Niezawodna, bezpieczna i prosta komunikacja
 • – Synchronizacja danych z wszystkich urządzeń w jednym kontrolerze
  – Niezawodny standard komunikacji, otwartość
  – Przygotowane standardy bezpieczeństwa certyfikaty, szyfrowanie integralność danych
  – Prosta komunikacja jedynie poprzez wybór zmiennych

Nowe CPU NX1 przeznaczone jest dla:

 • Maszyn ze sterowaniem osi PtP i osi synchronizowanych, średniej wielkości max 12 osi (NX1 = PLC + Motion Controller)
 • Maszyn wymagających bezpiecznego udostępniania danych produkcyjnych do systemów informatycznych, wbudowany server OPC UA i SQL Client
 • Maszyn i urządzeń wymagających rozdzielenia sieci Ethernet 2 porty Ethernet – elastyczność i funkcjonalność routera
 • Sterowania z wykorzystaniem NX-Safety – możliwość rozbudowy NX1 o NX-Safety CPU i NX-Safety I/O na magistrali e-Bus i węzłach sieci EtherCAT
 • Sterowania wymagających dużej pojemność pamięci programu i danych

Dodatkowe korzyści ze stosowania kontrolera NX1:

 • Tablice zmiennych We/Wy o zmiennej wielkości
 • Obsługa FINS (instrukcje Rcv, Send, SendCmd)
 • Bezpieczeństwo => Filtr adresów (White list)
 • Instrukcje Modbus-TCP Client (ModbusTCPRead, ModbusTCPWrite, ModbusTCPCmd)
 • Obsługa oprogramowaniem Sysmac Studio w wersji Lite

NX1 Informacje techniczne:

Wspólne cechy wszystkich jednostek NX1:

 • Budowa modułowa z wbudowanym zasilaczem
 • Wbudowany server OPC-UA
 • 2 porty Ethernet – elastyczność i rozdział sieci Ethernet
 • Duża pojemność pamięci
 • Nowy master EtherCAT, przygotowany do nowych funkcjonalności
 • Oprogramowanie Sysmac Studio Lite wersja min V1.23

Obejrzyj film o najnowszym Kontrolerze Maszyn NX1. Więcej informacji o produkcie tutaj.